10. června 2024

"O zlaté rybce" a sprostých slovech - napsal Jaroslav Valach

Pohádku "O zlaté rybce" neznají pouze ignoranti, k těm se neobracím. Pro vzdělanější část svého publika začínám revizi pohádky od chvíle, kdy rybář přijde do své nuzné chaloupky a říká ženě, že sice pustil jediný úlovek dne zpět do moře, ale vrátil se se slibem tří splněných přání.
Žena ho vyslechne a povídá: 
"Ty starej papriko, ty kozle vopelichaná, jen vůl jak lev moh´ skočit na špek ňáký prolhaný ploutvi! Bohorodičko, kde jsem nechala voči, když sem si tě brala, já husa hloupá. Jen osel zbaští koninu, že ryba mluví a čaruje!"
Tuto promluvu tištěná verze pohádky zestručnila na: "Zkusme si něco přát, odpověděla žena rybáři, když dovyprávěl, co se mu přihodilo."
Zadání:
Napište text, v němž použijete sprostá slova tak, aby to bylo trefné, nikoliv nevkusné