23. října 2021

Co by se stalo, kdyby nenastal velký třesk – napsala Míša Štěpánka Sedláčková

V poli nekonečných možností Univerza nastává nový den. Tedy to, co bychom my, lidé, nazvali dnem. Neexistuje totiž nic, ať zjevné či skryté, co by uvažovalo způsobem, který je vlastní člověku.
Bohyně Maat se zachvěje. Jejím údělem je hlídat rovnováhu vesmírného řádu. A ta je právě v tomto okamžiku narušena. Maat zaměří svou pozornost do oblasti kvantového pole a brzy najde zdroj neklidu.
Na místě, kde je zapovězeno se zdržovat, stojí tři malí kluci.
„Jsi si jistý, že na to nikdo nepřijde?“ váhavě se zeptá Joshua.
Abdullah se bázlivě rozhlíží kolem sebe: „Měli bychom to vrátit zpátky.“
Božidar pohrdavě usykne: „To ani náhodou. Jste srabi.“ Ještě pevněji sevře ruku v pěst. Za žádnou cenu se nechce vzdát toho, co drží.
Najednou se před nimi objeví Maat a natáhne ruku: „Božánku, vrať mi to. Hned.“
Božidar vzdorovitě našpulí pusu. Nakonec to nevydrží a upustí boson do její otevřené dlaně.
„Víte, co to je?“ zeptá se Maat přísně.
Joshua si dodá odvahu: „Třaskavá kulička.“
Abdullah se přidá: „Lucifer říkal, že tahle umí nejlepší ohňostroj.“
Božidar vysvětluje: „Jen jsme chtěli vidět, jak vypadá velký třesk. Nic víc.“
Maat zavrtí hlavou: „Lucifer nemá rozum, když vám v přípravce stvoření vypráví o bosonech. A tady u brány vesmírné laboratoře nemáte co dělat. Sypejte všichni domů.“
Otočí se k Božidarovi: „A u vás se zastavím. Ty jsi vážně dárek Boží. Mohl jsi způsobit pěkný poprask.“
Zatímco kluci schlíple odcházejí, Maat pozoruje zářivou božskou částici ve své dlani: „Prý velký třesk. Rána je to pěkná, ale ty následky. Dokud já hlídám vesmírnou rovnováhu, žádný velký třesk nebude.“
Opatrně na jednom místě pootevře kvantové pole vesmírné laboratoře a pošle boson tam, kam patří. Zabrání tak řetězci nerovnovážných událostí, na jehož konci by byli lidé.
Znamená to, že vy nečtete tento text a já ho nenapsala. Není žádná planeta Země. Celý příběh velkého třesku je pouze ukryt jako potenciální možnost v jednom bosonu kvantového pole. Možná jednou Maat nebude tak pozorná. Možná jednou k velkému třesku dojde. Možná napíšu tento text. Možná si ho vy přečtete. A možná…


Zadání: JAK BY VYPADAL SVĚT BEZ... VÍCE ZDE.