24. října 2021

Hrášek - napsal Jiří Wilson Němec

Semínko hrášku se, hnáno větrem, vydalo na cestu. Hledí a z výšky vybírá, kam by mohlo zapadnout. Vybralo si pěknou upravenou brázdu a jalo se klíčit ve stínu řepy v řepném lánu.
Jednoho dne však přišli lidé, a aniž stihlo uzrát a vydat své plody, byla mladá rostlinka hrášku nemilosrdně vytržena.

Poučení: I kulturní plodina se stane plevelem, když si splete záhon.