20. června 2021

Cvičení pro machry: Jak by vypadal svět bez Leonarda? - připravila Nataša Richterová

Cvičení: Jen ty můžeš změnit svět


Typ cvičení: Tvorba světa a reálií
Proč: Občas začnete psát na základě náhlé myšlenky a než se nadějete, máte hotovo. Jednoduchý nápad může vystačit na mikropovídku nebo zamyšlení, jakmile ale tvoříte příběh v rozsahu novely a dál, už vám snadno dojde dech a zjistíte, že potřebujete propracovanější strategii než “prostě je to tak, se s tím smiř”. 
Váš svět by měl být funkční a smysluplný a nezáleží na žánru, který tvoříte. 

Příprava: Zamyslete se nad tím, co považujete za jeden skutečně zásadní objev lidstva. Můžete jít hluboko do minulosti nebo třeba jen pár let zpátky. Jeden vidí jako nejdůležitější oheň, druhý elektřinu, někdo objevení Ameriky, další Facebook. Důležité je, aby to bylo něco, co skutečně cítíte jako nezbytné, potřebné a důležité nejen pro vás, ale pro lidskou rasu jako celek. 
Cvičení spočívá v tom, že si o tomto objevu nebo vynálezu zjistíte vše dostupné – kdy k němu došlo, jak změnil svět, kdo je za něj zodpovědný a především, jaké další pokroky jsou na něj navázány. A pak ho vymažete z historie.

Jak na to: Připravte si krátký příběh nebo výchozí situaci pro příběh z alternativní současnosti, ze světa, který onen zásadní objev lidstva nikdy nespatřil. Promyslete si všechny klíčové aspekty toho, kdo bude váš hrdina, jak bude vypadat jeho okolí, každodenní činnosti a povinnosti. Cílem není vysvětlit všechno a obsáhnout v příběhu třeba 600 let dějin, ale spíše se zamyslet nad tím, jaké byly klíčové milníky vaší alternativní historie.

Co se naučíte: Základem tohoto cvičení je nejen pokládat si otázku “co by, kdyby”, ale především na ni poskytovat aktivní odpovědi. Neotřelé nápady jsou důležité, ale je nutné je umět ukočírovat a ukotvit v realitě příběhu tak, aby fungovaly. Zkuste si tedy sednout a třeba týden skutečně rozmýšlet nad tím, co by kdyby… 
Co se stalo, jaké dominantní objevy následovaly ten, který jste eliminovali, jak ovlivnily vývoj lidstva? Dokázali jsme přežít i bez schopnosti rozdělat oheň a uctíváme jej dodnes jako božstvo? Dostali jsme se do stejného bodu historie, jen s pomocí páry namísto elektřiny? Je svět stále neprozkoumaným místem, kde se dají objevovat nové možnosti, když Kolumbus neobjevil Ameriku? Posíláme si e-maily o tom, že se americkým prezidentem nestal Donald Trump, když neexistuje Facebook? 
Rozepište si reálie co nejpodrobněji a zkuste přijít s verzí současnosti, která by skutečně mohla odrážet svět bez zvoleného klíčového objevu. Procvičíte si rešerše, budete muset něco načíst a na základě toho pak vytvořit iluzi současnosti. Nebraňte se zajímavým a šíleným nápadům!

Varianta: Těch variant na “co by kdyby” situace je celá řada, kromě slavného objevu můžete zkusit vymazat historickou událost (bitva u Stalingradu, smrt Ludvíka Jagellonského u Moháče…), osobnost (Napoleon, Leonardo da Vinci…) nebo třeba kontinent (jak by vypadal svět, kdyby v něm nebyla Evropa…).