16. května 2021

Chlapec a sladkosti – napsala Nina Potočárová

Ilustrace: Nina Potočárová
„Sladkosti, novinka, poďte vyskúšať!"
Chlapček už aj ťahal mamu za sukňu a chytro prepletal nohami medzi regálmi.
„Neleť tak rýchlo, počuješ?!"
Keď konečne podišiel ku stánku s ochutnávkami, víťazoslávne vopchal rúčku do úzkej sklenenej nádoby.
„Ale len jeden!" upozornila ho mama.
Chlapec, so zámerom uchmatnutia si všetkých cukríkov, nabral plnú hrsť. Dokonca sa snažil zachytiť aj tie, ktoré mu unikli pomedzi prstíky.
„Rozumel si? Už aj tu paprčku vytiahni!"
Dieťa, spokojné so svojím úlovkom, počúvlo. No zovretá pästička plná cukroviniek nie a nie vykĺznuť. Aby sa vyslobodil, začal s pohárom triasť.
„Okamžite ich pusť a dostaneš ju von!" prikázala matka, ale on s rukou len naďalej zbesilo otriasal.
Nádoba to napokon vzdala, padla na zem a rozbila sa.
„A dosť! Žiadne cukríky. No počkaj až prídeme domov, ved ty uvidíš...!” zasipela mama a nahnevane vliekla syna preč.

Ponaučenie: Neštvi mamku, bude to mať následky.