1. listopadu 2023

Ráno - napsal Bohumil Fiala

Je 2:29 ráno a já jdu z práce. 
Čekám na noční spoj a pozoruji Prahu. Slyším mnoho cizích řeči jen krásný český jazyk pouze kdesi v pozadí.
Otevřu svůj zápisník a napíši ve verších asociace, které mám před očima:
Za ty roky Praha, 
změnila se tolikrát - 
za těch mnoho let - 
ta okna by mohla vyprávět. 
Němí svědci všeho dění, 
dlouhé by to bylo vyprávění. 
A k Blanickým rytířům 
stále ve svých myslích upírám se 
- národe Český - v tvé víře nalezneš 
cestu ke znovuzrození a spáse.