11. srpna 2023

ATELIÉR - NAPSALA KATEŘINA KRUPIČKOVÁ

Už zase nestíhám! Sundávám šálu a hned mě obklopí všudypřítomné horko. Spěchám, mé podpatečky klapou na ocelovém schodišti a již mě od mého ateliéru dělí jen pár kroků. Ach ne, už jsou tu všichni zamrmlám a vyhrknu ze sebe pozdrav určený všem v místnosti - Dobrý den!
Usadím se, vyndám termosku a ateliérem se rozline vůně čaje. Je to takový kumbál ohraničený jenom skříňkami, s dlouhým stolem uprostřed. Ze stropu visí řada zářivek nahrazujících naše milované slunce. Unavené oči skláním k papíru, přes sluchátka ke mně občas proniknou útržky konverzací.