19. března 2023

Projekt člověk naší doby - dekameron témat - připravila Dana Emingerová

Vybírejte pro své povídky z deseti témat:

1. Příběh z pohledu dítěte, které se ztratí v internetu
Příklad 

2. Povídka z bezpohlavní společnosti, kde už se nerozlišuje, kdo je muž a kdo je žena...
Příklad a další

3. Věčné téma migrace - zkuste si představit, že by nás někdo nebo něco donutilo opustit naše domovy a museli bychom se stěhovat do světa, který na nás není vůbec zvědavý...
Příklad 

4. Znáte fostoreskujícího králíčka Albu? Díky biotechnologiím se budou lidé všelijak geneticky vylepšovat, takže nic nebude nemožné...
Příklad

5. Společnost, kde bohatí budou mnohem inteligentnější než zbytek světa (umělá inteligence zabudovaná v těle) a díky biotechnologiím prakticky bezsmrtní (vyměněné orgány), takže se ke zbytku "nevylepšených" lidí možná budou chovat tak, jako my dnes k "méněcennějším" živočišným druhům, tedy ke zvířatům.

6. Možná je náš svět jen hrou nějakých vyšších bytostí, které nás řídí jako počítačovou hru:
Příklad a další

7. Aniž si to uvědomujeme, mnohé věci (jako peníze, státní hranice, národy atd.) existují a mají hodnotu jen v myslích lidí. Představte si, že třeba zlato a diamanty jsou jen nepotřebné kamení, peníze bezcenné kousky papíru... Co kdyby náš svět byl od nepaměti vymyšlený úplně jinak, platila by úplně jiná dohodnutá pravidla. Jaká by to mohla být?

8. Zvířata nejspíš žijí jen tady a teď, aniž by vědomně řešila minulost a budoucnost. K přežití mají pudy a smysly, ale možná i nějakou jinou energii, kterou většina lidí už dávno necítí nebo ztratila. Představte si, že byste v nějaké reinkarnaci vstoupili do těla člověka v jiném dimenzi, který také řeší jen tady a teď. A není takovou branou sen?

9. Ve snech často navštěvujeme svět, kde nám je všechno jasné. Pak se probudíme a sen nám připadá jako blbost. Ale co když je to obráceně? A možná právě ve spaní nakukujeme do nehmotného světa na "druhé straně", kde jsou zase pozemské věci nepochopitelné.

10. Představte si posmrtnou existenci, v níž lidé znovu prožívají svůj život v kůži těch, kterým pomohli (nebe), a těch, které zradili nebo podvedli (peklo). A posmrtný život je dimenze, kde nad vším stojí jen kreativní spolupráce a zákon bezpodmínečné a všeobjímající lásky...


Y. N. Harari v kapitole o bioinženýrstvíTémata, ke kterým mě inspirovaly Harariho knihy:


1. SMYSL ŽIVOTA jedince versus společnosti
2. Proměna společnosti během staletí a porovnání s 20. a 21.stol.
3. Co zůstalo stejné? Po čem touží člověk?
• Přežít? Růst?
• Být bohatý? Honba za ziskem? Poznání?
• Být svobodný? Být spokojený?
4. Jak se mění hodnoty a morálka společnosti?
5. Proč a jak člověk měnil pravidla ve společnosti? K udržení pořádku? Kázně? Ovládnutí větších území? Získání většího bohatství? Proč si každý představuje spokojený život jinak? Co je štěstí?
6. Vize společnosti
7. Nadlidské řády – jsou potřeba, aby fungovala společnost? Fungovala by společnost i bez nich? Jak by takový svět vypadal? Co je ideální svět?
8. Chce se člověk sjednocovat nebo rozdělovat? Co lidi spojuje a co rozděluje?
9. Ovládl člověk přírodu nebo ovládla příroda jeho? Jaký bude vývoj? Budeme umět ovládat počasí?
10. Proč se dějiny opakují ve spirále? Proč se lidé neumí poučit z dějin? Musí to každá generace nebo každá 3.generace zažít sama, aby uvěřila a poučila se? 11. Kam spějeme?
12. Tempo růstu společnosti – kdy nám nebude stačit planeta?
13. Kam povede technický vývoj?
14. Byla věda a vývoj tím pozitivním v dějinách lidstva?
15. Nezahubíme sami sebe?
16. Víra v pokrok a důvěra v budoucnost
17. Je chamtivost prospěšná?
18. Musí být zisk vždy znovu investován?
19. Je nejvyšší dobro hospodářský růst? Je to nové náboženství?
20. Pokud existuje víra v nekonečný hospodářský růst – kde je hranice? Na jiné planetě?
21. Kdy život homo sapiens skončí a jak? Co až dojdou zdroje? A mohou dojít?
22. Žijeme a rosteme na úkor přírody a životního prostředí (planety) – zničíme tím sami sebe? Vymřeme jako dinosauři? Vyvinou se pak na planetě jiné nové druhy? Nebo budeme žít v souladu s přírodou?
23. Žijeme v klidné době – pokles násilí – ani si to neuvědomujeme a obklopujeme se hrůzami. Uvědomuje si, jak dobře se v porovnání s dějinami máme? Vážíme si toho?
24. Jak žít spokojeně a šťastně? Vymyslíme nové náboženství/přístup k životu, které nám to zajistí?
25. Smysl života
26. Smysl smrti
27. Síla mysli – pozorování a poznání sebe sama, pochopení lidské mysli, sledování vlastních myšlenkových pochodů
28. Sledování vlastních prožitků/emocí – bolest, potěšení, láska, hněv, strach …
• Výzkum pocitů, soustředit se na zkušenost, praktické záležitosti
29. Co chceme předat svým potokům? Pomůže jim naše zkušenost nebo musí mít vlastní?
30. Co může pomoci zachránit naši budoucnost? Věda? Pokrok? Poznání? Může pomoci i literatura?
(Zuzana Kratochvílová)
21 lekcí pro 21. Století - Harari
„Člověk je odsouzen ke svobodě,“ říkal kdysi Sartre, ale lidé se pohodlností a leností svobody sami vzdají a odevzdají ji do rukou algoritmů a mikročipů…
1 - S vlastní bezvýznamností se bojuje velice těžce – vykořisťovatelské elity takové lidi už nebudou potřebovat; problém bude s nemožností přeškolit nekvalifikované
Nad gulagem zvítězil supermarket – všem je společná potřeba empatie; liberalismus postrádá ideového protivníka; v Rusku diktatura, oligarchie, ovládání médií, lidé se nedozvědí celou pravdu, 10 % Rusů vlastní 87 % HDP; zvyšování úrovně zatěžuje ekologii. Každé nové generaci se dařilo lépe, brzy dojde ke zlomu, kdy bude stagnace či propast, nezmění-li se něco. Následující desetiletí nás čeká velké sebezpytování-nový sociální i politický model, překonat dějiny bohů i národů a vymyslet něco nového, co by nahradilo ideál svobody a rovnosti mezi lidmi; jsme v nihilistickém mezičase zlosti a zklamání…
Masová nezaměstnanost vlivem technické revoluce – další skupina neužitečných

2 - Zaměstnání – „až vyrosteš, budeš možná bez práce“ – nevíme, jak bude trh práce v roce 2050 vypadat; konec lidské nadřazenosti; umělá inteligence jako průnik vědy i společnosti, fyzické i mentální práce; intuice = bleskové rozpoznání předem dané předlohy, UI určí volbu jídla i partnera; neporadí si s mystikou lidského ducha, zato s neuronovou sítí a výpočtem pravděpodobnosti dané volby celkem jistě; 2 řidiči se občas nedomluví, 2 samořídící auta systémově propojená se domluví. To samé u lékařů
Uspokojený homo sapiens je relativní – záleží na pohledu každého či situaci; čím více člověk má, tím více chce (chudí ortodoxní židé v Izraeli jsou subjektivně spokojenější než místní pracující v textilce; ortodoxní jsou sami pro sebe a spokojeni, pro ostatní budižkničemové

3 - Drama rozhodování – externí procesor bude rozhodovat o tom, jak se cítíme, my se moc neznáme, protože může roli sehrát chybná sebeprojekce; možnost vyvolání žádaných emocí pomocí algoritmů; přestali jsme sami hledat, místo toho googlujeme, neobjevujeme, ztrácíme své schopnosti (např. navigace – orientace = zmenší se, když ji přestaneme používat aktivně)
Digitální diktatura – algoritmy by mírnily emoční extrémy; umělá inteligence x hloupí lidé = větší závislost na algoritmech; analýza našich soukromých dat vede hackery k ovlivnění toho, co nám servírují – př. ovlivní můj hlas ve volbách; algoritmy nebudou mít nikdy vědomí; místo vlastního rozvoje a rozvoje našeho vědomí a potenciálu je degradujeme; degradovaní lidé mohou zneužívat superpočítače (big data) a zpustoší sebe i svět; hrozí digitální diktatura i ohrožení rovností – může podporovat nerovnost, kde by si moc uzurpovala menšina a většina by netrpěla vykořisťováním, ale něčím daleko horším – pocitem vlastní bezvýznamnosti.

4 Rovnost – kdo vlastní data, ovládá budoucnost; stejně jako v těle všechny orgány nemají stejné funkce (končetiny musí poslechnout hlavu), stejně je to i ve společnosti (šlechta x poddaní) – hierarchie byla jako ideál v roce 1900, globalizace přináší snahu o zrovnoprávnění, rovnost. Jedná se ovšem o iluzi – nerovnost mezi národy se zvětšuje, 1 % nejbohatších na světě má polovinu majetku.
Biologická nerovnost – boháči by si mohli koupit zdraví
Nadřazenost si boháč/šlechta nezískal svými dovednostmi, ale právní a ekonomickou diskriminací
Hrozí, že budou supermani proti podřadné třídě homo sapiens
Neměla by data vlastnit agentura algoritmů, která by rozhodovala pro blaho?

5 Společenství - 2017 - Role FB při podpoře světového společenství – komunitární summit – podpora sociálních komunit, spolků… nové nástroje na vytváření sociálních komunit => zneužití dat při světových volbách Mohou sociální sítě pomoci ve tvorbě sociálních komunit? – globální společenství nelze vybudovat dolováním a prodejem osobních dat; nic nenahradí důvěrnou blízkost sourozenců a přátel
Umělá inteligence umí vytipovat smysluplné komunity a tím zvýšit sociální soudržnost; vize FB = využití umělé inteligence k centrálně plánovanému sociálnímu inženýrství v globálním měřítku; algoritmy mohou být novými vládci sociálních sítí
Ztrácíme schopnost rozumět vlastním prožitkům – vše fotíme kvůli likům a zpětné vazbě od ostatních – neřešíme, co sami cítíme, ale co na to řeknou ostatní; odloučení od vlastního těla
Vztahy s on-line přáteli na druhé straně světa jsou na úkor přátel v reálném světě, na úkor poznání sousedů
Pozor na virtuální realitu – možnost zneužití…
(Anna Vocelová)V souvislosti s projektem ČLOVĚK NAŠÍ DOBY se mi vynořil jeden název možného námětu, který z mého úhlu pohledu může propojit témata "technická, pozemská" i "duchovní, esoterická" - "Jsme jen vesmírný prach."
A tohle by také mohlo být další pěkné téma: "Co všechno dříme v hlubinách nevědomí lidské bytosti a co to způsobí, když se to vyvalí ven."
Slušní lidé neměli negativní představivost. Možná dnes náš hlavní úkol je mít POZITIVNÍ PŘEDSTAVIVOST. Představit si, že přijmeme svoje temné stránky a nenecháme je vytvářet pro nás vnějšího nepřítele, obětního beránka, na kterého je promítneme. 
Představit si, že i když žijeme v době rozdělení lidského kolektivu, může toto rozdělení proběhnout klidně a respektu plně. 
Přenos traumatu na další generace.