14. února 2022

Adam a Eva - napsala Míša Štěpánka Sedláčková

Vznášedlo se nyní pohybovalo na oběžné dráze planety, na hranici gravitačního pole. Ao a Ea průzorem pozorovali zářivou modrozelenou kouli, která se měla stát jejich novým domovem. 
Do výsadku zbýval poslední oběh. 
Ao dokončoval veškeré operace podle bezpečnostního protokolu, aby se vznášedlo spolehlivě vrátilo na intergalaktickou základnu Univerza pro podporu života. Ea připravovala výsadkovou kapsli, do které se měli oba přesunout.


Ao si ji nenápadně prohlížel. 
Okouzlila ho už v přípravce Univerza. Její energie v sobě měla cosi, co dokázalo jeho tekuté tělo přimět, aby tuhlo. 
Ea neustále trochu světélkovala a připomínala mu energii studené fúze, která poháněla většinu intergalaktických vznášedel. 
Když se dozvěděl, že právě oni dva byli vybráni na inseminační hvězdnou misi, měl co dělat, aby definitivně nezměnil svou konzistenci. 
Teď byli na místě a zanedlouho přistanou na planetě Terra 999, které spolu vybrali poetické jméno Gaia.
 
„Kapsle připravena k výsadku,“ hlásila Ea.
„Děkuji,“ potvrdil přijaté hlášení Ao. Oficiálně byl velitelem mise on, ale věděl, že je to jen proto, že Ea je z nich dvou ta cennější. Několik let procházela v rámci výcviku náročným procesem transformace, který z jejího dokonalého těla hermafrodita vytvořil tělo samičí, schopné plodit život na planetě typu Terra, kam měla být jednou vyslána. Jeho transformace do těla samčího byla výrazně jednodušší, neboť role, kterou měl v procesu inseminace, byla rychlá a krátká.
„Procesy bezpečnostního protokolu jsou dokončeny. Zahájíme přesun do kapsle,“ oznámil jí.
Oba se naposledy rozhlédli po místě, které se na dlouhou dobu stalo jejich domovem. Ea se přiblížila k Aovi a škádlivě zasvětélkovala.
„Chtěla bych, aby sis mě takhle pamatoval,“ vzdychla.
„Budu si tě pamatovat navždy, i když si tě pamatovat nebudu,“ slíbil Ao a myslel to vážně.

Existence v jejich dosavadních tělech se blížila ke konci. Přesunem do kapsle bude zahájena i proměna jejich těl do formy schopné existovat v životních podmínkách planety Gaia.
Ao spustil odpočítávání odpojení kapsle od vznášedla a oba se přemístili do prostoru, který vypadal jako průhledná koule.
V kapsli byly pečlivě nasimulovány podmínky planety, kterou měli osídlit. Přechod do kapsle aktivoval nový biologický program, který v sobě měli zabudovaný. Jejich těla se začala měnit. V důsledku gravitace na planetě byla výrazně těžší a hutnější a měla pevný tvar. Když byl proces transformace dokončen, vyslal Ao poslední zprávu centrálnímu řízení vznášedla. Kapsle se od vznášedla odpojila a byla vystřelena do gravitačního pole. Vznášedlo se vydalo na zpáteční cestu a kapsle přitahována gravitační silou začala pomalu klesat k povrchu planety.

Ao a Ea, nyní Adam a Eva se začali navzájem prohlížet. Oba věděli, jak budou vypadat. Ale vědět to a stát se tím, byly dvě naprosto odlišné věci. 
Eva se Adama zlehka dotkla a Adam měl najednou důvěrně známý pocit. Stejný jaký prožíval Ao v blízkosti Ey. 
Bylo to tu znovu. Dotyk Evy na něj zapůsobil stejnou energií jako světélkování tekutého Eina těla. Adam ucítil, jak se jedna část jeho nového těla napřimuje, zvětšuje a tuhne. Eva se k němu přitiskla ještě blíž a zašeptala: „Myslím, že nemusíme čekat na přistání.“
Senzory kapsle, o kterých ani jeden z nich neměl tušení, těsně před přistáním na planetě vyslaly základně Univerza pro podporu života poslední vzkaz: „Mise Inseminace Terra 999 proběhla úspěšně.“

Kapsle měkce přistála v místě, které vypadalo velmi přívětivě, a okamžitě se rozpadla na prach. 
Na planetě Gaia se objevili první dva lidé. 
Vlastně už byli tři.