10. října 2021

Bajka o ztracené Lilith - napsala Bohuslava Kopřivová

Lilith a Adam žili spolu v ráji. Jejich soužití však rajský život nepřipomínal. Žádné ústupky nechtěl udělat Adam a Lilith také ne.
Ani v sexu jim to neklapalo. Lilith těžce nesla, že ji Adam nepovažuje za rovnoprávnou a v zoufalství vyslovila zakázané jméno. Pak se vznesla a zmizela.
Místo, aby se Adam radoval, že se jí zbavil, prosil Boha, aby mu jeho ženu našel.
Objevila se, ale k Adamovi se odmítla vrátit. Stal se z ní zlý démon a z Bible byly odstraněny téměř všechny stopy po ní. Její místo vedle Adama zaujala Eva.


Poučení: Ať jsi hodný nebo zlý, když se bude historii chtít tě ztratit, vymaže tě jako kdybys nikdy nebyl. A neplatí to jen v náboženství.

Lilith jako had od Filippina Lippiho (1502), 
Freska z Kaple Strozzi kostela Santa Maria Novella ve Florencii 

V Genesis 1:27 se píše: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil muže a ženu.
Vědci viděli v těchto slovech rovnoprávnost muže a ženy, i to, že Adam nebyl stvořen sám. Bůh mu stvořil ženu, o které později Bible nic neříká. Kdo byla tato žena, o které většina z nás téměř nic neví? Byla to první žena Adama - Lilith.
Bůh stvořil Adama i Lilith k obrazu svému. Pro vytvoření Lilith vzal Bůh červenou hlínu, vdechl do ní duši, a když otevřela oči, odrazil se v nich pohled do Ráje. To je důvod, proč má Lilith nádherné oči a andělskou tvář. Adam a Lilith žili šťastně, dokud se nepohádali kvůli sexu. Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při které byla nucena ležet pod Adamem. Odmítala poslouchat muže, protože byla stejně jako Adam,stvořena z prachu země. Adama to urazilo. Bral to jako útok na jeho mužství.
Lilith byla vášnivá, temperamentní, divoká a nezávislá. Když pochopila, že s ní Adam nikdy nebude jednat jako s rovnocennou, zabouchla dveře Ráje a odletěla od Adama žít na Zemi. Bůh za ní poslal tři anděly, aby ji dostali zpět do Edenu, ale ona se vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí. „Pokud se nevrátíš,“ varovali andělé, „denně zemře sto tvých dětí“. To Lilith rozzlobilo.
A co Adam? Adam byl nešťastný a osamělý a proto prosil Boha o druhou ženu. Ženu, která by byla pokorná, milovala ho a vážila si ho. Bůh dlouho přemýšlel, aby neudělal stejnou chybu. Proto stvořil druhou ženu z Adamova žebra. Tak na svět přišla Eva. Nebyla s ním rovnocenná, ale byla poslušná. A přestože byla Eva tichá a poslušná, byla zvědavá. Proto podstrčila Adamovi jablko, které předtím sama vyzkoušela. Tak byli Adam a Eva vyhnáni z Ráje na Zem. A Bůh řekl ženě: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Genesis 3:16)
Lilith neokusila plodů ze stromu poznání a proto neznala dobro a zlo. Rodila bez bolesti a nikdy nezemřela.
Podle vědců je legenda o Lilith, jako o první ženě Adamově, pravdivá. Pro Sumery bylo chování Lilith normální. Nicméně církev musela tuto informaci zamlčet, protože chování Lilith neodpovídá křesťanstvím očekávanému modelu pokorné a slušné ženy. Štěstí pro „normální“ nábožné ženy není ve svobodě, ale v mateřství. Proto byl podle některých tento mýtus z Bible vyřazen. A Lilith, jejíž jméno církev naprosto ignorovala, se stala symbolem svůdnosti a nespoutanosti.
Židé připsali Lilith „nehorázné“ schopnosti - sváděla ve snech muže, zmocňovala se žen a nutila je mít orgasmus (ó hrůza!). Pokud v tu dobu žena otěhotněla, rodili se děti Lilové (to jsou děti od Lilith), kteří byli vzpurní, horkokrevní, zdraví a tvrdohlaví lidé. Pokud počala dítě bez orgasmu, rodili se opravdoví Židé.
Říká se, že Lilith žije i teď. Stala ženou jednoho z nejkrásnějších andělů – Lucifera. Ona si vždycky vybírala jen ty nej….
Co pro nás znamená Lilith? Lilith je symbolem ženské vášně, nespoutanosti, odvahy a tajemnosti. Je atraktivní, smyslná a inteligentní.Ona první “Femme Fatale“. Archetyp femme fatale je starý jako lidstvo samo a za první bytost tohoto ražení je považována Lilith.