10. října 2021

Rajská Lilith - napsal Libor Frank

Lilith a Eva od Raffaella Santi
„Ty si prostě s tou dietou nedáš říct! Kolikrát jsem tě prosila, kolikrát už to bylo, abys ses přestal tím vším ovocem cpát pořád dokola. Podívej se na sebe! Už i ten fíkový list je ti malý, přestože je to velikost XXL. Je to nechutné Adame! Láduješ se ráno, přes den při hrách, láduješ se i večer, když se díváme na západ Slunce. Pořád jsem snila, měla romantickou představu a doufala, že spolu počneme lidstvo, jenže já už tu tvojí obtloustlou postavu opravdu nezvládám! Vždyť bys mne úplně převálcoval a mohl by sis mne dát tak nanejvýš do herbáře! Kolikrát jsem tě na kolenou prosila, abys ses rozhlédl u zvířat kolem nás, jak hezky to s tím počínáním dělají. V tolika rozmanitých polohách. Jenže ty jsi nepoučitelný a neumíš se vcítit do toho, co já potřebuji! Už mě nebaví do nekonečna si vymýšlet, že mě bolí hlava!” pokračovala ve výčitkách Lilith.


Došla jí trpělivost a vzala to z jedné vody na čisto.
„Odcházím k mamince!” vykřikla a začala si balit svých pět švestek z ráje.
 
No, ono se to lehce řekne, ale těžko provede, když máte za matku matku Zemi. Avšak než se Adam rozhoupal nějak bránit, Lilith zmizela. Napořád. Matka Země, jako každá matka v takové situaci, Lilith samozřejmě osušila slzy a poskytla jí svou nekonečnou láskyplnou náruč.

Tou dobou ještě nebylo tak úplně moderní žít singl. Zaplať PánBůh! Jinak by dnes neměl na dané téma kdo psát! A tak Adam uprosil Všemohoucího, aby ho z jeho nevlídné situace vytáhl. Nasliboval, že si bude po sobě uklízet, nebude řvát jak na lesy, že zhubne... zkrátka, že se od základu úplně změní, jen ať mu zase Všemohoucí dohodí nějakou partnerku. 
Všemohoucí se nad Adamem ještě jednou slitoval, popravdě řečeno, bylo to i v jeho zájmu. Jenže matka Země už o žádné další dceři pro Adama nechtěla ani slyšet. Nezbylo tedy, než najít nějaké jiné biologické řešení. 
Všemohoucí dal Adamovi za vyučenou a bez lokální anesteze stvořil z Adamova žebra jeho novou partnerku, krásnou Evu. Dohodl se však s matkou Zemí, že budou Adama s Evou podstoupit těžký test pokušení. Matka Země, zhrzená bývalá potenciální Adamova tchýně, okamžitě přišla s nápadem: svou dceru Lilith převtělit v hada, který bude nový pár nadějný pro založení lidstva poňoukat k porušení rajských pravidel pomocí zakázaného jablka. 
Adam sice držel poctivě dietu, jak slíbil, jenže hadem nabízené jablko nebylo jen o kaloriích. Ukrývalo se v něm cosi daleko nesrovnatelnějšího, výživnějšího, lákavějšího a nekonečného. Poznání.
„Ne, Adame, zadrž!” 
I přes Evina varování však tehdy Adam neodolal a pozřel první sousto skutečného lidského poznání. 
Všemohoucí se rozzlobil a ten nevděčný pár vyhnal z ráje. 
Ve zkoušce neobstáli. Konec ochranné ruky, konec rajské pohody, konec lenošení! Adam s Evou zanedlouho počali lidstvo a to je od těch časů na nekonečné cestě k dalšímu a dalšímu soustu poznání.

Poučení: Kdyby všichni Adamové dali na varování svých Ev, mohli bychom se mít stále jako v ráji.


Lilith a Eva od Raffaella Sanzio
--------------------------

Co jsme našli a víme o Lilith
V Genesis 1:27 se píše: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil muže a ženu.
Vědci viděli v těchto slovech rovnoprávnost muže a ženy, i to, že Adam nebyl stvořen sám. Bůh mu stvořil ženu, o které později Bible nic neříká. Kdo byla tato žena, o které většina z nás téměř nic neví? Byla to první žena Adama - Lilith.
Bůh stvořil Adama i Lilith k obrazu svému. Pro vytvoření Lilith vzal Bůh červenou hlínu, vdechl do ní duši, a když otevřela oči, odrazil se v nich pohled do Ráje. To je důvod, proč má Lilith nádherné oči a andělskou tvář. Adam a Lilith žili šťastně, dokud se nepohádali kvůli sexu. Lilith odmítla při souloži zaujmout polohu, při které byla nucena ležet pod Adamem. Odmítala poslouchat muže, protože byla stejně jako Adam,stvořena z prachu země. Adama to urazilo. Bral to jako útok na jeho mužství.
Lilith byla vášnivá, temperamentní, divoká a nezávislá. Když pochopila, že s ní Adam nikdy nebude jednat jako s rovnocennou, zabouchla dveře Ráje a odletěla od Adama žít na Zemi. Bůh za ní poslal tři anděly, aby ji dostali zpět do Edenu, ale ona se vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí. „Pokud se nevrátíš,“ varovali andělé, „denně zemře sto tvých dětí“. To Lilith rozzlobilo.
A co Adam? Adam byl nešťastný a osamělý a proto prosil Boha o druhou ženu. Ženu, která by byla pokorná, milovala ho a vážila si ho. Bůh dlouho přemýšlel, aby neudělal stejnou chybu. Proto stvořil druhou ženu z Adamova žebra. Tak na svět přišla Eva. Nebyla s ním rovnocenná, ale byla poslušná. A přestože byla Eva tichá a poslušná, byla zvědavá. Proto podstrčila Adamovi jablko, které předtím sama vyzkoušela. Tak byli Adam a Eva vyhnáni z Ráje na Zem. A Bůh řekl ženě: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Genesis 3:16)
Lilith neokusila plodů ze stromu poznání a proto neznala dobro a zlo. Rodila bez bolesti a nikdy nezemřela.
Podle vědců je legenda o Lilith, jako o první ženě Adamově, pravdivá. Pro Sumery bylo chování Lilith normální. Nicméně církev musela tuto informaci zamlčet, protože chování Lilith neodpovídá křesťanstvím očekávanému modelu pokorné a slušné ženy. Štěstí pro „normální“ nábožné ženy není ve svobodě, ale v mateřství. Proto byl podle některých tento mýtus z Bible vyřazen. A Lilith, jejíž jméno církev naprosto ignorovala, se stala symbolem svůdnosti a nespoutanosti.
Židé připsali Lilith „nehorázné“ schopnosti - sváděla ve snech muže, zmocňovala se žen a nutila je mít orgasmus (ó hrůza!). Pokud v tu dobu žena otěhotněla, rodili se děti Lilové (to jsou děti od Lilith), kteří byli vzpurní, horkokrevní, zdraví a tvrdohlaví lidé. Pokud počala dítě bez orgasmu, rodili se opravdoví Židé.
Říká se, že Lilith žije i teď. Stala ženou jednoho z nejkrásnějších andělů – Lucifera. Ona si vždycky vybírala jen ty nej….
Co pro nás znamená Lilith? Lilith je symbolem ženské vášně, nespoutanosti, odvahy a tajemnosti. Je atraktivní, smyslná a inteligentní.Ona první “Femme Fatale“. Archetyp femme fatale je starý jako lidstvo samo a za první bytost tohoto ražení je považována Lilith.