10. října 2021

O žácích a nerfkách – napsal Elliot Jačků

Vyhrocené vztahy panovaly mezi žáky a jejich učiteli snad už od samého počátku moderního školství. Princip takových válek a rebelií byl ale vždy stejný. Dětem se něco nelíbilo, naštvaly se, vyvedly lumpárnu a učitelé je pak uzemnili tresty nebo rovnou poznámkou, a pro ty nejhorší, nejvytrvalejší spiklence měli nachystané eso v rukávu – výlet na ředitelský koberec.
„Přece si tohle nesmí dovolovat. Taková šikana!” vykřikl Franta, stále naježený z nového zápisu v žákajdě, za který ho jistě doma nepochválí.
„Má pravdu! Musíme svrhnout tuhletu krutou, učitelskou éru. Nic si nesmíme nechat líbit!” zaburácel odvážně prcek Marek, Frantův ocásek, a zabušil si do hrudi jako King Kong.
„A-ale, jak máme proti u-učitelům v-vy-vyhrát?” koktala věčně ustrašená, copatá Anička.
„No… To je jednoduchý! Franta bude vůdce a já jeho pomocník. Jakmile vám dáme společně znamení, vytáhnete flusačky a začnete s palbou na češtinářku.
Všichni chápavě přikývli.
Na znamení se dali do horlivého boje s oslintanými kuličkami. Jenže stará, životem ostřílená učitelka se útoku nezalekla. Využila situace a zpod katedry vylovila svůj nejnovější růžový model Nerf Rebelle (dívčí model dětské pistole s pěnovými náboji).
Bitva skončila stejně rychle, jako začala. Děti se před ostrou palbou nedokázaly nikam ukrýt. Byly vydány napospas staré češtinářce a jejímu nekonečnému arzenálu pěnových nábojů.

A poučení? Někteří učitelé píší poznámky, jiní mají nerfku a pár z nich dokonce obojí… Aneb nikdy si nepoměřuj kalibr se starými češtináři.


_______________

Ilustrace: Václav Hollar
Myši a kočky – původní Ezopova bajka
Myši a kočky žily na válečné noze. Válka se vedla od nepaměti. A kam paměť sahá, měla vždycky stejný konec. Kočky pár myší pochytaly a ostatní rozehnaly. Proto se jednou na poli sešel myší sněm.
„Kočky nejsou o nic silnější než my,“ prohlásil jeden myšák. „A vyhrávají jenom proto, že se nás nebojí. Kdo kočkám strach nažene, ten je taky zažene!“ skončil svůj proslov. A pak se ten nebojácný myšák jmenoval generálem a vybral si pár velitelů pro zítřejší boj.
„Ale jak kočky postrašíme?“ odvážil se zeptat jeden velitel.
„Nasadíme si na hlavy býčí rohy!“ zvolal generál a všichni velitelé užasle přikývli. Jenže kočky se myší s býčími rohy nepolekaly. Bitva začala a skončila stejně jako kdykoli předtím. Myši se rozutekly. Malé myšky našly útočiště v dírách a škvírkách. Ale generál a velitelé dopadli zle. Chtěli se sice také schovat, ale vchod do jejich doupátek byl příliš úzký. Kvůli rohům se tam nevešli. Kočky všechny myší velitele i s jejich generálem snadno pochytaly.

Poučení: Ješitnost a hloupost dostanou vždy za vyučenou.