2. května 2021

O švarném jinochu a chtíči jeho - napsal Marek Greger

Mladý, krásný a statný jinoch spěchal k loži, kde spoře oděná v dychtivém očekávání sličná děva hříchu oddati se chtěla. Vtom onen statný jinoch zřel své krásy v zrcadle, které po cestě svým mužným krokem míjel. Při pohledu do něj však za svými zády uzřel jinou, plavovlasou pannu, jež úsměvem vábivým lákala jej ku svému loži. Nápad, který se zjevil, však nezrodil se v hlavě. Snad právě proto vzal jinoch plavovlasou pannu za ruku a třímajíc pevně ve své dlani ji k původnímu loži dovlekl: „Střihnem si trojku?“ sveřepým hlasem rozezněl komnatu, jež záhy zela prázdnotou.

Poučení: Kdo chtěl víc, nemá nic.

Původní Ezopova bajka:

O psu a o kusu masa
Pes nesa kus masa v tlamě, běžel skrze tekutou vodu. A vtom podobný kus masa v vodě zdáv se sobě že vidí, chtěl také i ten pochytiti. A tak odevřev ústa, upustil ten, kterýž měl, a voda jej hned zanesla, tak že on jistej kus za nejistej ztratil.

Protož lakomej, kterejž mnoho žádá, ten vždycky málo mívá.