27. června 2021

Pánův pes - napsala Barbora Macková

Pán ochočil si psíka
Obojek mu dal.
Břemeno svobody mu vzal,
Když udělal z něj svého společníka.

Pes poslušný byl,
Svého pána v srdci měl,
Nemohl však dělat vše co chtěl
A o volnosti tajně snil.

Když psík větší byl,
Poslušný a plný kázně
Majitel chopil se své bázně
A jednoho dne pravil.

Teď sundám tvůj obojky
Z krku tvého,
Ty však musíš se vrátiti
Do náručí mého.

Psík přikývl, sliboval,
Že nepoběží daleko opakoval.
Pán obojek mu sňal.
Psík svobodu zavětřil
A pán ho víckrát nespatřil.

Kde je psovi konec, nevím sám.
Pro dobrotu na žebrotu,
To moc dobře znám.