9. července 2024

Rozvodové řízení - napsala Kateřina Hošková

Jindřich VIII Tudor a Anna Boleynová
„Stačí když to oba podepíšete a je to.“ 
Advokát v těsně přiléhavém saku s drobnou skvrnkou od kečupu na kravatě se zhoupl na židli, aby se mohl naklonit přes stůl a přisunul muži sedícímu naproti, několik papírů. Muž shlédl k dokumentům a podezřívavě přimhouřil oči. 
„To je vše?“ otázal se opovržlivým tónem.
„Ano,“ přisvědčil advokát a v koutcích úst mu zacukalo. Oblečení muže, jenž se představil jako Jidřich VIII Tudor, král Anglie a Irska, mu připadalo komické a jeho podivné otázky ohledně způsobů anulace manželství ho značně znepokojovaly, nicméně po těch letech v právnické branži se setkal i s podivnějšími lidmi. 
„Tedy, pokud budete oba souhlasit a...“
„Jak to myslíte oba?“ 
Jindřich VIII se napřímil: „Záleží na tom, co chci já. A já se chci rozvést“ řekl rozhodně a upřel na advokáta ostrý pohled. 
Malba: Hans Holbein
„No, ano, ale pokud se chcete rozvést dohodou, což je samozřejmě jednodušší a obvykle se to obejde bez větších komplikacích, pak záleží i na souhlasu vaší chotě.“ Advokátovi se trochu zlomil hlas. „V opačném případě by šlo o rozvod sporný a znamenalo by to, že je potřeba soudní proces, který by mohl trvat i několik měsíců a...“ 
Svou větu nedokončil, neboť ho Jindřich umlčel zdvižením ruky.
„V tom případě kontaktujte Anglikánskou církev, prohlásím svou choď za čarodějnici, cizoložnici nebo jen za nepřitažlivou, na formulaci nezáleží, pravděpodobně ji stejně popraví. Potomky prohlaste za nelegitimní a zbavte je jejich titulů,“ prohlásil rozhodně a uhodil pěstí do stolu, až Advokát naskočil.
„Pane Tudor, žerty stranou. Rozvod je vážná věc,“ řekl advokát, vysokým hlasem a povolil si kravatu u krku.
„Přeci jsem nezakládal novou církev pro nic za nic,“ opřel se do něj Jindřich VIII Tudor a znovu uhodil pěstí do stolu. Načeš prudce vstal.
To už, ale advokát zvedal telefon, protože ze zkušenosti tušil, co bude následovat a zavolal ochranku. V tu ránu se rozrazily dveře a dovnitř vtrhl dvoumetrový bodyguard. 
„Nějaký problém?“ zeptal se hlubokým hlasem a zahleděl se na mohutného Jindřicha.
„Ano.“
„Ano.“ 
Odpověděl advokát i Jindřich VIII. naráz.
Člen ochranky kývl na kolegu a do dveří vešel ještě větší muž. Vyměnili si s advokátem rychlé pohledy, načeš oba uchopili vzpouzejícího se Jindřicha za jednu paži a vyvedli ho ze dveří. Advokát ještě zaslechl, jak Jindřich křičí, že je nechá všechny popravit a pak jeho hlas zanikl v davu. 
Advokát si znovu utáhl kravatu, trochu se napřímil a pokračoval v práci. 
„Pondělky,“ odfrkl si.Zadání: 
Vyberte nějakou známou historickou literární postavu a dosaďte ji do přítomnosti.
Shrnutí příběhu
Jindřich VIII. Tudor podává žádost o rozvod v roce 2023. Příběh je vyprávěn z pohledu advokáta, který mu vysvětluje, že souhlas manželky je nutný. Jindřich navrhuje popravu, načeš advokát volá ochranku, která krále Anglie a Irska vyvádí ven.