9. července 2024

Hovory s drakem - napsala Stefanie Michael

Obavy a omezení

Není to strach ze ztráty a smutek nad nevyhnutelností konce, co ti brání těšit se ze života.
Jsou to obavy z nových začátků a omezení, která sama kladeš představě, že by všechno mohlo být ještě lepší.

Cíl

Přestože cíl je vzdálený, existuje cesta, jak ho dosáhnout.
Její směr určuješ ty.

Vlastní cesta
Jít vlastní cestou znamená odložit všechno, co není její součástí.

Loajalita
Každá zrada, nespravedlnost, neférové jednání lidí tě přibližují k loajalitě vůči sobě.
Umožňují ti vrůstat do sebe sama.
Přestáváš být zrcadlem potřeb a tužeb druhých, ve kterém se nevidíš.Stáváš se pro sebe skutečnou.
Rostoucí sebedůvěra je kompasem, který ti už nedovolí odchýlit se od sebe sama a dávat sílu lidem, kteří ji obrátí proti tobě.
Vlastní sílu se učíš používat s loajalitou k sobě a s respektem k druhým.
Na té cestě objevíš svou ztracenou čest.
Tu, o kterou ses nechala obrat, když ses dobrovolně stala obrazem v mysli druhých lidí.

Moc 
Získat moc znamená vzdát se kontroly.
Vstoupit do prostoru, kde žije všechno, co tě děsí.
Tam v bezmoci chaosu, který neovládáš, leží tvoje skutečná moc.
Důvěra v život.
Ty jsi ten život.
Ty jsi ta důvěra.
Kontrolu musíš držet a bojovat o ni s druhými.
Mocí se stáváš a nikdo jiný než ty tě o ni připravit nemůže.

Moc II
Mít moc neznamená ovládat druhé, ale vládnout sám sobě.
Stát se tětivou, která vystřeluje šíp.
Není podstatné, jak vypadá lučištník.
Je důležité, kam dopadne šíp.

Slova a skutky
Skutky stvrzují slova.
Slova jsou pečetěmi skutků.
Obojí má svou váhu.
Ve skutečnosti jsou jen jiným obrazem téže energie.
Vyřčené slovo je skutkem.
Skutek je velmi specifickým slovem.
Je třeba používat obojí.
Sladit svá slova a skutky.
Povýšit své skutky rezonancí slov.
Jazyk tvého života se tak stane nesmírně bohatý a zároveň jednoduchý.
Prostá slova a prosté skutky vytvoří harmonii řeči a činů.
Jsou zámkem i klíčem zároveň.
Odemykají skryté tóny symfonie tvého života.Autorka publikuje své příspěvky na FB klubu Hřeším životem.