1. ledna 2024

Kniha pro mé potomky - napsal Marek Bucko

Zadání: 
Napište poutavý úvod ke knize, kterou chcete napsat o sobě pro své děti.

Marek Bucko:
Před stodeseti lety se část tebe plavila na lodi, jako byl Titanic. Přes Atlantik do Nového světa a o pár let později zase zpět. 
Nepamatuješ si to, ale máš to v sobě. Jsi jako ssd disk naší rodiny. Když ne kvůli sobě, tak pro své děti bys měl vědět, co jsme na tebe za tři generace nahráli. Vem si tuto knihu a čti. V každém písmeně se odráží kus života tvých otců a dědů.