1. ledna 2024

PF 2024 - Dana Emingerová


Milí přátelé,
do nového roku 2024 nám přeju, abychom si vážili všeho, co máme. Abychom přijímali to, co nám osud přináší, jako bychom si to vybrali... a pokud se nám to nelíbí, snažili se to změnit hlavně sami u sebe a pořád se učili ze všech životních situací.
Dana