14. ledna 2024

Bajka o úředníku Pásovci a podnikatelce Veverce - napsal Petr Janša

V lesním království žil Pásovec, velmi pečlivý vysoký lesní úředník. Vždy dbal na to, aby všechny zákony lesa byly dodržovány do posledního písmenka. 
Jeho kancelář byla plná zákonů, a každý, kdo chtěl něco podniknout, musel projít složitými byrokratickými procedurami.
Veverka byla zvíře podnikavé a energické. Měla v hlavě spoustu nápadů a chtěla z lesa udělat lepší místo pro všechny jeho obyvatele. 
Jednoho dne přišla za Pásovcem s plánem na výstavbu nového úložiště pro zásoby oříšků, které by pomohlo všem zvířatům přečkat dlouhou zimu.
Pásovec však na Veverčin nápad nahlížel skepticky. „Musíš vyplnit formulář A38, získat souhlas od komise pro lesní zásoby a dokázat, že tvůj plán neporušuje žádná pravidla,“ řekl Pásovec úředním tónem.
Veverka, plná naděje a nadšení, se pustila do práce. Vyplnila formuláře, oběhala všechny komise a shromáždila potřebné dokumenty. Avšak když se vrátila k Pásovci, ten vznášel další a další požadavky. „Potřebuješ ještě povolení od rady starších, potvrzení od inspektora hnízd a studii vlivu na lesní ekosystém,“ prohlásil Pásovec.
Takto to šlo dál a dál. Veverka trpělivě splňovala všechny úřední požadavky, ale Pásovec pokaždé našel další důvod, proč ještě nemůže její projekt schválit. Zima se kvapem blížila a úložiště stále nikde.
Až jednoho dne, když už byla Veverka úplně vyčerpaná a zima stála přímo za dveřmi, se jí dostalo neočekávané pomoci. Vrabec, malý ptáček, velmi chytrý, mlčky pozoroval celý úřední kolotoč. A rozhodl se zasáhnout.
„Pásovče,“ řekl Vrabec, „vidím, jak pečlivě dbáš na pravidla, ale zapomínáš na to nejdůležitější – na dobro naší lesní společnosti. Veverčin plán nám všem pomůže, a pokud budeme jen slepě dodržovat procedury, nikdy se nic nezlepší.“
Pásovec, zaskočený slovy malého Vrabce, se na chvíli zastavil a přemýšlel. Uvědomil si, že jeho posedlost pravidly mu brání vidět širší obraz. Nakonec dal šťastné Veverce všechna potřebná povolení a úložiště bylo postaveno včas, aby pomohlo zvířatům přečkat zimu.

Poučení: S byrokracií si poradí i malý vrabec, ale jen když se ozve.


Původní verze:

Bajka o úředníku Pásovci a podnikatelce Veverce 

V lesním království, kde každé zvíře mělo své místo a povinnosti, žil Pásovec, vysoký lesní úředník z povolání. Byl to zvíře velmi pečlivé a vždy dbal na to, aby všechny lesní zákony byly dodržovány do posledního písmenka. Jeho kancelář byla plná složek a dokumentů, a každý, kdo chtěl něco podniknout, musel projít složitými byrokratickými procedurami Pásovce.

Veverka byla zvíře podnikavé a energické. Měla v hlavě spoustu nápadů a chtěla z lesa udělat lepší místo pro všechny jeho obyvatele. Jednoho dne přišla za Pásovcem s plánem na výstavbu nového úložiště pro zásoby oříšků, které by pomohlo všem zvířatům přečkat dlouhou zimu.

Pásovec však na Veverčin nápad nahlížel skepticky. „Musíš vyplnit formulář A38, získat souhlas od komise pro lesní zásoby a dokázat, že tvůj plán neporušuje žádná pravidla,“ řekl Pásovec s úředním tónem.

Veverka, plná naděje a nadšení, se pustila do práce. Vyplnila formuláře, oběhala všechny komise a shromáždila potřebné dokumenty. Avšak když se vrátila k Pásovci, ten našel další a další překážky. „Potřebuješ ještě povolení od rady starších, potvrzení od inspektora hnízd a studii vlivu na lesní ekosystém,“ prohlásil Pásovec.

Takto to šlo dál a dál. Veverka trpělivě splňovala všechny úřední požadavky, ale Pásovec pokaždé našel další důvod, proč ještě nemůže její projekt schválit. Zima se kvapem blížila a úložiště stále nebylo postaveno.

Až jednoho dne, když už byla Veverka úplně vyčerpaná a zima stála přímo za dveřmi, se jí dostalo neočekávané pomoci. Vrabec, malý ptáček, velmi chytrý, mlčky pozoroval celý úřední kolotoč, se rozhodl zasáhnout.

„Pásovče,“ řekl Vrabec, „vidím, jak pečlivě dbáš na pravidla, ale zapomínáš na to nejdůležitější – na dobro naší lesní společnosti. Veverčin plán nám všem pomůže, a pokud budeme jen slepě dodržovat procedury, zameškáme šanci na zlepšení a přežití.“

Pásovec, zaskočený slovy malého Vrabce, se na chvíli zastavil a přemýšlel. Uvědomil si, že jeho posedlost pravidly mu brání vidět širší obraz. Nakonec dal Veverce všechna potřebná povolení a úložiště bylo postaveno včas, aby pomohlo zvířatům přečkat zimu.

Poučení: Přílišná byrokracie a slepé dodržování pravidel může bránit pokroku a obecnému blahu. Je důležité mít pravidla, ale ještě důležitější je být schopen je flexibilně uplatňovat tam, kde to skutečně pomáhá nejen lesní společnosti.