1. října 2023

Lev a lišák - napsala Martina Křížková

Lev Simba vypadal jako pohádkový vládce a byl pohádkový vládce. Velkorysý, spravedlivý, s obrovským rozhledem. Kam přikráčel, tam hrstmi rozséval charisma mezi své voliče.
Žirafy, hrochové, volavky i žáby, všichni se nechali unášet zvukem jeho melodického barytonu, když plamenně hovořil o válečných hrozbách z východu a západu, když apeloval na potřebu vytvoření obranného zvířecího společenství, když hřímal o respektu a právu.
Měl svůj fanklub, kterému předsedala vačice Stáňa. 
Převážně ženský klub se scházel každé úterý v měsíci. „Ach ten je krásný,“ vzdychala právě Stáňa nad Simbovou novou fotografií. Všechny členky očekávaly hlavní program schůze, kterým bylo sledování televizního přenosu Simbova vystoupení na Valném shromáždění. Vtom vrazila do nory zaječice: „Děvčata, došel nám toaletní papír a prej není nikde k sehnání!“
„Jojo, je to docela problém, slyšela jsem. Údajně proto, že se včas nedojednaly dodávky od severního bobřího bratrstva,“ vstoupila do debaty další členka klubu. 
„No, a co požít některé staré Simbovy fotografie?“ zazněl nesmělý návrh hrabošky. Stáňa a několik dalších členek na tento návrh reagovaly s největším pobouřením: „To už prosím nikdy, ale rozumíš, nikdy nevyslovuj!“
Vtom se do debaty sladce a úlisně vložila liška:
„Naštěstí, děvčátka, můj pan Lišák, který je moc šikovný vyjednavač, sjednal dohodu s jižním bratrstvem bobrů! Přinesla jsem samozřejmě do klubu několik roliček.“
„Ach to bylo prozíravé, převelice panu Lišákovi děkujeme,“ hlesla Stáňa. „A teď již k hlavní mu bodu našeho programu, začíná přenos Simbova projevu.“

Říjnová schůze byla nádherná a mnoho členek na ni ještě měsíce vzpomínalo. Jak byl Simba důstojný, když kráčel po červeném koberci až na samotný vrcholek pahorku Středu, jak zářil, když mu po ramenou poklepávali nejvlivnější lidé světa!
„Ach, to byly krásné časy,“ povzdychla si Stáňa nostalgicky, když se na červnové schůzi fanklubu ocitla úplně sama. Kde byly ostatní členky? Na ustavující schůzi fanklubu pana Lišáka, který byl právě zvolen v demokratických volbách. Stáňa vydala ještě jeden hluboký povzdech, pokřižovala se, a rozhodla se obětovat jednu z těch krásných fotografií pro vykonání potřeby zcela světské.
A jak tak trůnila na WC, všimla si, že někdo vyryl na zeď přímo před ní nápis: 
„Bližší košile než kabát.“