12. září 2023

Strašidlo - napsala Irena Lahodná

Kostlivec ve skříni se protáhl. Kůstky zapraštěly a zápěstí upadlo. Mechanicky ho sebral a připevnil na své místo.
Kdo dnes?
Kroky.
Kluk se rozhlédl, a když se ujistil, že je opravdu sám, zvolna otevřel dveře staré skříně v hloubi půdy.
Zaječel děsem. Obrovský had s hrozivou tlamou vyrazil vpřed a zakousl se mu do obličeje. Kluk zchromlý hrůzou zvedl zoufale tenké ruce v pokusu zatnout je do hadího hrdla, má-li obluda něco jako krk. Svět se mu roztančil před očima. Dvě propasti hadích zraků se točily každá jiným směrem. Had uvolnil skus a začal ho pomalu ovíjet. Kluk chvíli zápolil, ale jak se mu jed rozléval v žilách a sevření sílilo, ztratil vědomí.

To je dost, utrousil kostlivec a shodil ho opatrně z půdy do patra.
Pak si narovnal pochroumané krční obratle... to je nápad, škrtit škrtiče... jestli to takhle půjde dál, tak jsem dostrašil.

Matka o patro níž zatím vzkřísila nezbedu. Sotva se probral, upaloval ven.
Zavrtěla hlavou, pro jistotu se ozbrojila smetákem a vyšla na půdu.
Rozhlédla se.
Ve skříni zapraskalo.
Pomalu s koštětem vpřed se plížila k oprýskaným dveřím a pootevřela je.
Hrabě Drákula v celé své hladové zsinalosti vyrazil ven a jeho páchnoucí tesáky se žlutě zablyštěly.
Vztáhl drápovité pařáty po kořisti a bohužel mu upadlo zápěstí.
Matka na něj třeštila oči a upír na ni.
Dvě propasti dvojích zraků se roztočily všemi směry.
Omdleli oba.

První se probudila matka a vymetla kosti ze skříně.
Než přinesla lopatu, zapomněla, co tam dělá.
To je konec pohádky.
Zadání:
Napište krátký příběh na téma KOSTLIVEC VE SKŘÍNI.