5. srpna 2023

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD - NAPSALA KATEŘINA HRACHOVCOVÁ

Šel jsem po ulici. Na místo, kam mne zavedl anonymní dopis. Najednou někdo zavolal mé jméno. Otočil jsem se. Byl to muž, kterého jsem zahlédl potulovat se okolo místa činu. Jeho tvář mi byla povědomá, ale nemohl jsem si vzpomenout odkud.
„To vy jste mi poslal ten anonymní dopis?“ Musel to být on.
„Ano detektive a jsem rád že jste přišel. Ještě jsme neměli možnost se seznámit. Jmenuji se Arthur, Arthur Johnson a vy, detektive, vyšetřujete smrt mé matky.“
Takovou odpověď, jsem opravdu nečekal.
„To přeci není možné. Amanda Johnsonová měla podle záznamu jen dceru, ale ta údajně zemřela při narození.“
Arthur se pousmál. „Dítě se opravdu narodilo, ale ne holčička, pane Wilsone.“
Tento případ bude složitější, než se zdál. Pomyslel jsem si.
„Někdo si přál mé zmizení a rád bych zjistil kdo. Proto jsem si vás najal.“
Kdo a proč by se chtěl zbavit jejího jediného dítěte? Amanda byla majetná žena, všechny peníze a pozemky co vlastnila získal její manžel Oscar. „Ten, co za tím vším stojí nechtěl moji smrt. Nejdříve se o mě starala jistá žena, která mne poté odnesla do chudobince,” pokračoval Arthur.
„Myslíte, že je za to zodpovědný váš otec? Zbavením se možného dědice, dostal po smrti vaší matky všechen majetek.” Arthur se na mne otočil: „To je vaše práce detektive, už budu muset odejít, na shledanou pane Wilsone.“ Z Arthurovo tónu bylo patrné, že nejde o naše poslední setkání. 
„Na shledanou.“ 
Muž, který celé moje dosavadní vyšetřování převrátil vzhůru nohama, zmizel v tmavé uličce a já po cestě na hotel nemohl myslet na nic jiného.Zadání:
Napište příběh, který začíná: Jdu po ulici a najednou někdo zavolá mé jméno.