1. května 2023

Jak se píše o lásce - napsala Adéla Podrazká

,,Láska nemá definici, jako spravedlnost nemá definici. Ale má ji nespravedlnost, případ od případu. Úzkost má definici. Ale láska ne.” 
- Arnošt Lustig

- Láska je důležitou součástí každého z nás. Láska lidi zněžňuje, vyvolává pocity, kdy zamilovaný vidí v druhém to dobré, lepší. Naše láska se nemusí poutat jen na druhé lidi, naopak ta nejdůležitější forma lásky je ta uvnitř nás. Láska k životu, ke všemu, co děláme, k nám samým, láska k celé realitě ve které existujeme. Milovat znamená žít. Bez lásky jsme jen prázdnou schránkou.
- Psaní o lásce samotné nemá žádná jasná pravidla. Tento cit sám o sobě je nespoutaný, nepředvídatelný, tvárný, komplikovaný. Podle mě autor musí určit sám, jak lásku převést do slov, jak ji vepsat do svých charakterů. Je to to nejosobnější téma v literatuře a to nejtěžší napsat a komunikovat čtenáři.


O sexu

- Arnošt Lustig rozeznává tři druhy sexu 1)to, co se podobá páření psů 2)kamarádský sport 3)Propojení dvou lidí z lásky

- Láska a sex chodívají ruku v ruce, ale nemusí. Láska se dá vyobrazit či projevit bez nutnosti sexuálních aktů a sex se dá napsat jakožto pouze fyzický akt bez žádného emocionálního spojení. Autoři k lásce a sexualitě mají tedy různé přístupy.

- Platon řekl : ,,láska začíná pohledem, od pohledu jde ke slovu, od slova k doteku, od doteku k objetí a s objetím k tomu božskému.” Důležitou lekcí je nepsat o sexu z hlediska gymnastiky. Nepsat detaily tělesných pachů a tekutin, ale city dvou lidí, kteří mezi sebou sdílí hluboké spojení. Je nutné psát o tom, co charaktery polidšťuje a naopak.

- Vášnivé scény je náročné psát, snadno se spisovatel může dopustit porušení vkusu.. Hlavně tehdy, kdy se příliš zaměřuje na zmíňenou tělesnost a ne na citovou esenci. Chodí se po tekném laně mezi fascinovaným zaujetím a nepohodlím čtenáře.


Interpretace lásky

- Tereza Koutníková:
Láska je jako keř divokých růží, který si dobrovolně sázíme do plic, abychom mohli vdechovat sladkou vůni. Sázíme ho tam, i když víme, že kvůli němu nebudeme moci dýchat a že nás jeho trny rozervou.

- Yakeen J. Helus\:
Odebral jsem vášnivou touhu, protože byla moc zvířecí. Odebral jsem potřebu být s tebou, protože to zavánělo závislostí. Odebral jsem nutkání se o tebe starat, abych si nepřipadal jako rodič. Odebral jsem pýchu na tvou krásu, aby si někdo nemyslel, že se tebou chlubím. A pak ze mě nezbylo nic a tehdy to možná začala být láska.

- Moje interpretace:
Láska je pohon života. Je to to, co nás drží od toho si uvázat mašli. To, co z přežívání dělá žití. Jen pomyšlení na naši lásku k blízkým, k sobě, k životu samému, ke světu, nás dokáže hnát dál každodenními výzvami. Tajemství lásky nespočívá v druhých lidech ani v materiálním světě. Je to něco mystického, nepopsatelného a vymykajícího se jakékoli tělesnosti. Člověk musí najít lásku nejdřív v sobě, aby ji mohl přijímat a darovat ostatním.