2. března 2023

Referát o častých chybách - napsala Zita Dubová

Referát o chybách v psaní začnu úryvkem ze hry Odcházení od Václava Havla:
"Co chvíli se mi stane, že si vzpomenu na něco, na co jsem zapomněl, ale vzápětí zapomenu, na co jsem si vzpomněl. 
Začíná to být vážné. Každou chvilku například zapomenu, kdo je na jevišti a kdo odešel, zda někdo někomu tyká nebo vyká, jakou měl náladu, když odešel, a tak dále a tak dále. Může se mi klidně stát, že někdo přijde a už nikdy neodejde, anebo naopak odejde hned na začátku a už nikdy nepřijde, anebo má přijít, ačkoli už je na scéně, nebo má odejít dvakrát za sebou, aniž mezitím přišel. 
Budu psát básně."
Kapitola z knihy Johna Gardnera Art of Fiction uvádí nejčastější chyby:
- Nedostatek detailů nebo nešikovné vkládání detailů – čtenář potřebuje detaily, aby si udělal jasnou představu, o čem se mluví, zároveň však je potřeba využívat popis, kterému čtenář bude rozumět, proto pojmy jako reverzní turbína lze využít pouze v odborném technickém textu
- Konkrétní místo abstraktního – využijte k popisu situace co nejpřesnější popis, např. Kos zpíval na jabloni, místo Pták seděl na stromě.
- Neschopnost jít přímo k obrazu – dlouhé a složité popisy nejen čtenáře unavují, ale i nepomáhají v představení si situace, je proto potřeba jasně a stručně popsat situaci.
- Neohrabané psaní – text musí působit přirozeně, proto je potřeba si dát pozor na:
o přílišná pasiva (typu Byl jsem kousnut tvým papouškem, místo Tvůj papoušek mě kousl)
o nebo nelogické využití slov v kontextu, kam nepatří (typu Jeho tváře vykazovaly červenou barvu.)
o je potřeba využívat pestrou slovní zásobu, neopakovat slova, neprodlužovat věty neustálým který, jenž, ale občas dát na konec věty tečku a nechat čtenáře vstřebat informace.