10. ledna 2023

Slepec v opeře - napsala Lenka Prosecká

Zhluboka se nadechnu a ucítím tu neopakovatelnou vůni parfémů, šminek a polstrovaných sedaček. Už jsme došli k jedné nich. Ohmatám ji, pohladím, posadím se.
Je tu čilý ruch. Směs smíchu, hovoru a klidného hlasu uvaděček. Cítím nervozitu, ale i očekávání a napětí jako před každou premiérou. 
Ozve se poslední zvonění a sál ztichne. Slyším, jak se rozhrnuje opona. 
Opera začíná…