15. prosince 2022

Gradace - připravila Nataša Richterová

Důležitou součástí vypravování je gradace. Gradace je část (věta, odstavec, ale i kapitola), v níž se postupně zesiluje význam použitých slov nebo slovních spojení podle vzrůstající intenzity.

Rozlišujeme vzestupnou a sestupnou gradaci (sestupná gradace je mnohem vzácnější).

 - vzestupná gradace (klimax) - uspořádání slov od nejslabšího k nejsilnějšímu
Třpytivé tóny Vltavy se nesou náměstím. Pramének sílí, spěchá, rychleji a rychleji, kadence tónů mohutní, už to není pramének, ale sílící proud řeky, který v cressendu burácí.
 
 - sestupná gradace (antiklimax) - uspořádání slov od nejsilnějšího k nejslabšímu, tedy řada výrazů, u nichž se postupně zeslabuje základní význam. 
Anticlimax je rétorický výraz pro prudký posun od vážného nebo ušlechtilého tónu k méně ušlechtilému - často pro komický efekt. Jak ji docílit:
- Uspořádat slova od nejvýznamnějších k nejméně významným, od největších k nejmenším.
- Neočekávaným zvratem v zápletce - náhlým zmenšením intenzity nebo významu.
Nejenže neexistuje žádný Bůh, ale o víkendu si zkuste sehnat instalatéra. 
(Woody Allen)


Vzestupná gradace je skvělý nástroj, který vzbuzuje napětí a zajišťuje tak pozornost čtenáře. Naruší monotónnost. Pomáhá navodit žádané pocity (esence). Gradace může být plynulá i přerušená. Může být vystřídaná i dočasným poklesem.

Jak gradaci tvoříme? 
Vystupňovaní problému můžete dosáhnout několika způsoby.

1/ Účinný a jednoduchý prostředek k vytvoření napětí je zkrácení vět a tvoření vět jednoslovných. Např.: Najednou ticho. Pak záblesk. Rána!

2/ Pomocí druhého a třetího stupně přídavných jmen a příslovcí:
Kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější.
(V. Nezval, Na břehu řeky Svratky)

3/ rostoucí intenzitou citové účasti či smyslového vjemu:
- nápoj to chutný, lahodný, chuť skvělá, zlatavý mok rajský, ba přímo božský
- můj drahý, příteli jediný, lásko moje!


4/ pomocí fyzikálních vjemů (čas, vzdálenost, hmotnost, barva)
Řazením prostoru či časového úseku od nejmenšího k největšímu získáme pocit uvolnění a vznešenosti. Řazením prostoru od největšího po nejmenší – pocit stísněnosti a deprese.
- A překročil jsem pouště, moře, hranice, sopky, oceány, jen abych tě našel. Protože s tebou bych mohl cestovat metry, kilometry, hodiny. Jen aby tě držel za ruku.

5/ rostoucí akce
- Nejenže tam rozsypala rýži a rozlila mléko, ale protože byla opravdu hodně nalitá, tak potom do toho dokonce i nazvracela. Zkrátka to tam celé zaneřádila, čímž tu kuchyň na celý půlden vyřadila z provozu.


Cvičení 1:
Napište krátký odstavec s gradací. Na hlavního hrdinu se řítí nějaký přírodní živel - vítr, voda, sníh...

Příklady

Cvičení 2:
Napište krátký odstavec s gradací. 
Vezměte postavu, která nemá s vámi vůbec nic společného (je opačného pohlaví, jiného věku, postavení, národnosti, zaměstnání a úplně odlišné povahy) a vhoďte ji do situace, kdy děj bude vzestupně gradovat.
Příklad: O ŽIVOTPozn.

https://rozbor-dila.cz/kompozicni-postupy/#google_vignette