16. ledna 2022

Debata na Olympu - napsala Jasmin Carmel

,,Tichóóóó!“ zaburácel sálem mocný hlas vládce bohů.
Všichni Olympané ztichli a otočili se na Dia. Věděli, že teď už musí mlčet. Porada bohů začala. 
,,Jsou všichni přítomni?“ zeptal se Zeus. 
,,Až na Apollóna,“ hlásila Artemis, sestra slunečního boha. ,,Stále truchlí nad ztrátou svého syna Faethóna.“
,,Ach ano, chudák,“ přitakala krásná Afrodita. 
,,Žádný chudák, hlupák to byl!“ oponoval Árés, bůh války. ,,Co ho to napadlo, lézt do Slunečního vozu a řídit ohnivé koně, které nedokáže zkrotit nikdo jiný než jeho otec?!“
,,Tichóóóó!“ ozval se znovu mocný Diův hlas, až se celý Olymp otřásal v základech. ,,To Apollona neomlouvá. Artemido, vyřiď mu že na další poradě už ho chci vidět!“ rozkázal Zeus. Pak se odmlčel, a když bohové konečně utichli, zeptal se mrzutě: ,,Tak, co dnes musíme všechno probrat?“  

První se přihlásil Héfaistos, chromý, ale neuvěřitelně zručný božský kovář: ,,Die, Prométheus se stále nechce podvolit. Říká, že lidé oheň potřebují a ani připoutání ke Kavkazu ho nedonutí, aby se za svou krádež omluvil a před námi, bohy, se pokořil.“ 
,,Taková opovážlivost,“ vykřikl podrážděně Zeus. Seskočil ze svého trůnu a pěstí uhodil do mramorového stolu tak silně, až se v něm objevili malé prasklinky. ,,Pošli k němu obrovského orla. A ten mu bude každý den trhat játra z těla. Ten zrádce pocítí taková muka a zažije takovou bolest, že ještě bude škemrat, abychom mu dopřáli rychlý a milosrdný odchod do Hádovy říše! Uvidíme jestli se pak podvolí! Však já Prométheovi ještě ukážu!“ 
Zeus ještě chvíli soptil, ale nakonec se usadil zpět na trůn, byť očima po mítnosti stále metal rozzlobeně blesky. Doslova. 

,,Co máme na programu dál?“ zeptal se a očima po místnosti metal blesky. 
Tentokrát se slova ujala bohyně Pallas Athéna: ,,Chtěla bych všechny informovat o tom, jak pokračuje vývin Trojské války...“ začala, ale horkokrevný Árés ji přerušil: 
,,Jaký vývin? Trojská válka je katastrofa! Trója pořád vzdoruje Řekům! Už to trvá devět let! Neříkal jsi náhodou, Die, že desátého roku Trója padne?“ 
,,Ano, přesně to jsem říkal,“ odtušil chladně Zeus. ,,A taky je to teprve devátý rok co válka probíhá! Kdybys ale nechal domluvit Athénu, možná bys věděl, že ji napadl plán, který válku ukončí.“ 
Árés se tedy stáhl a nechal domluvit dotčenou nebešťanku. 
,,Pošlu Řekům znamení,“ pravila Athéna. ,,Ve snu promluvím k Odysseovi a řeknu mu, ať postaví velkého dřevěného koně a v něm ukryjí své muže. Budou předstírat, že je to dar pro Tróju a Trójané koně pustí za hradby. V noci až všichni usnou, Řekové vylezou z koně a napadnou Tróju zevnitř.“ ,,Dobrý plán,“ pochválil ji Zeus a za celou dobu co se konala porada se pousmál. 
I ostatní bohové souhlasně zamručeli. 
,,Takže, to bysme měli,“ prohlásil Héfaistos a protáhl se. 

,,Co máme k debatě dál?“ 
,,Už nic,“ prohlásil Zeus. ,,Jsem unavený, tyhle debaty mě neskutečně vyčerpávají! A myslím že i vy ostatní se musíte jít prospat. Hlavně vy, Árée a Athéno. Je na vás aby jste po krátkém odpočinku dál sledovali vývoj Trojské války. Pozorujte, jak si Řekové vedou. Sice jsou teď oslabeni po ztrátě Achyllea, ale to ještě neznamená, že jsou bezmocní.“ 
Všichni Olympané souhlasně přikývli. 
Zeus se rozhlédl po všech shromážděných bozích, pak se napřímil v celé své výšce a prohlásil: ,,Tímto končím devítistou sedmdesátou osmou Olympskou poradu Bohů! Dospěli jsme ke spoustě zajímavých závěrů a doufám, že si z toho všichni opět něco vezmete! A teď se rozejděte.“ 
Nebešťané se rozloučili a začali se trousit pryč. 
Když všichni odešli, Zeus znaveně padl do křesla. 
,,Tak, další porada za námi,“ bručel si pro sebe. ,,To zas bylo něco, poslouchat to jejich hašteření! A pak prý že my bozi nemáme nic na práci!“Zadání:
Napište příběh na jednu stránku, který bude zasazený do zajímavého, obecně neznámého a neobvyklého prostředí (historie, povolání, věda, odlišná kultura, sociální vrstva / skupina) - příklady: příběh zasazený do řecké mytologie / mezi pravěké lovce / velrybáře 16. století / velrybáře (nelegální z Japonska) z dnešní doby / sportovce / horolezce...
Fantazii se meze nekladou, ale nejdůležitější je příběh a postavy v něm
Z toho, co zjistíte, použijete jen to nejnutnější a do pozadí příběhu 
Z vaší "rešerše" nepoužijete všechno, ale ani odborník by v dané problematice neměl najít chyby (příklad že chobotnice má 6 chapadel)