19. prosince 2021

Jáma a bagrista - napsal Zdenek Rusek

Kdo jinému jámu kopá, ten je bagrista. 

Z toho plyne poučení, že ne každé přísloví vede k ponaučení.