14. srpna 2021

Příběhy na sedm slov

Bohdana: Kdyby psi mluvili, lidé by se divili! 

Marie: Koupil květinu, položil, poplakal, navždy se rozloučil.

Sofie: Oční kontakt. Spojení. Porozumění. Úsměv. Na shledanou.

Libuše: Odešel s odpadky a už se nevrátil.

Bohdana: Láska prochází žaludkem, proto jsme většina obézní.

Libuše: Plánoval s ní budoucnost, dobře že nevyšla.

Martina: Vítr, tornádo, dům, auto, už nikam nepojedeme.

Lucie V.: Nevěděl. Prozření přišlo, až když bylo pozdě.

Marie: Květinová zahrada. Nádhera. Jé kočka, ptáček, peří.

Jana F.: Zalila květinu, aby neuschla a ona uschla. 

Lucinka: 
Tužka o papír zavadila, slova náhle vynalezla.

Bohdana: Kdybys byl vnímavější, nebyl bys tu sám! 

Lucinka: Byla to velká tanečnice. Vytančila si střevíce.

Bohdana: Láska je krásná, ale není pro všechny. 

Lucinka: Strom stál v lese. Dnes již nestojí.

Jana F.: Už běžím – sádra, hole budou opět?

Marie: Uviděla, oskenovala, mrkla, jak jim bylo dobře.

Martina: Chlapi jedem! Míč, ruka, sádra a pivo.