25. srpna 2021

Definice lásky - napsali Julie Schillingová, Elliot Jačků, Anežka Nováková, Lucie Košinová

Láska – jedinečný pocit,
motýli třepotají v břiše.
Jen bolest zůstane,
vše snové opadne,
když pomine tiše
a Ty se začneš modlit.
Elliot Jačků

Někde jsem četla nebo slyšela (asi to byl Sokrates): eros (sex, chtíč), storge (rodina), philia (bff), xenia (pohostinství), agape (sebeobětování).
Prostě když berete někoho přes jeho chyby a dokážete se podpořit a podržet.
Když máte pocit, že vás každý nenávidí a všechno, co uděláte a co řeknete je špatně, láska přesvědčí mozek že: „Ano, tihle lidé vědí, že jsem otravná a že dělám chyby, ale berou to jako moji součást a mají mě rádi.“
Podle mě je prostě láska to, když bereme někoho tak, jaký je. A i přes problémy v nich dokážeme vidět to dobré, co na nich zbožňujeme.
Láska prostě není jenom romantická věc. Většinou je pozitivní, ale občas se objeví i velmi negativní a toxické ukázky lásky.
Julie Schillingová

Proniknutí do duše milované polovičky a následné zjištění, že se v ní zrcadlí, zcela jasně a nezkresleně, touha téměř identická s Tvou vlastní; to jest láska.
Elliot Jačků

Láska je druh emoce, která – pokud je o ni správně pečováno – může oproti těm běžným, každodenním emocím, trvat celý život.
Je to komplexní balík plný péče, zájmu, starosti, radosti, stýskání a obav. Probudit ji může konkrétní osoba, ale třeba i země, ve které jsme se narodili, nebo činnost, která nás naplňuje.
Láska obrací naše priority vzhůru nohama. Přestáváme být zahledění na vlastní potřeby a svou energii a pozornost směřujeme ven.
Pokud ale po prvotní zamilovanosti nejsme schopni misky vah vyrovnat a trvale upřednostníme lásku před sebou samým, může to pro nás skončit fatálně.
Anežka Nováková

Láska je jako deštivý den.
Někdy tě pěkně sere, ale přesto jsi rád za to, že je. Když jí je málo, budeš strádat, a když jí je hodně, přijde potopa. Máš z ní chuť tancovat a jindy se jen zahrabat do peřin. Občas sebou přitáhne i hrozivou bouři, která pročistí vzduch.
Někdy tě zmáčí, až ti je z toho zle, ale přesto si užíváš každičkou kapičku, která na tebe dopadne.
Lucie Košinová