1. května 2021

O žabím králi – napsala Kristýna Koblasová

V jednom malém jezírku žila skupinka žab. Měly naprosto bezstarostný život. Nikdo je neohrožoval, i jídla měly spousty. Vedlo to až k situaci, kdy jedna druhou začaly napadat.
Na žabím soudu se dohodly, že poprosí Jupitera, aby jim dal krále, který potrestá viníky. Ten však zprvu odmítnul, ale po dalším naléhaní polevil a poslal jim milého krále ve formě dřívka. 
Žáby po čase zjistily, že král nemá duši, tak na něj naskákaly a nohami po něm šlapaly. Zas prosily Jupitera, aby jim dal krále. Ten se však z jejich nevděčnosti a neúctě k hodnému králi rozhněval a za krále jim dal čápa, který je začal pomalu, jednu po druhé, mordovat.

Poučení: Neser Boha!