13. června 2021

O lvu a myši - podle Ezopa napsala Julie Schillingová

O lvu a myši

„Ach, myšáku, jak se ti za tvoji záchranu jen můžu odvděčit?“ poděkoval král lev malému myšákovi. Myšák zaváhal, ale nakonec vzal příležitost a otázal se: „Králi dej mi ruku své dcery.“ Král se překvapeně podíval na myšáka a zaváhal. Nakonec souhlasil. Lví princezna když se dozvěděla o sňatku tak se radostí rozběhla, aby mohla obejmout svého snoubence. Jenomže se dívala moc vysoko a myšáka zašlápla. 

Poučení: Když míříš moc vysoko tak se ti to může vymstít.


Původní bajka
Král lev děkoval myši za to, že jej zachránila. A tu si myšák dodal odvahy a požádal lva, aby mu dal ruku své dcery. Král zprvu váhal, ale konečně svolil. 
Lví princezna dověděvši se o zasnoubení, rozběhla se k svému ženichu, aby jej objala. Ale dívala se příliš vysoko, neviděla svého malého ženicha a zašlápla jej.