25. dubna 2021

Dvě sestry - napsala Anastasiia Burakova

Kdysi dávno vládly dvě sestry - Den a Noc. Ve dne lidé pracovali a procházeli se, ale v noci nebylo nic vidět a špatní lidé toho využívali. Ráno ostatní křičeli: “Zase mi zmizely ovce! Zase nekoho zabili! Jenom v noci se stávají zlé věci!” Obviňovali ve všem Noc a žádali o věčný Den. 
Jednou Noc nevydržela a odešla sama. Bez Měsíce se voda vylila z břehu, lidé přestali spat, a hodně druhů rostlin a zvířat zmizelo. 
Den to chtěla všechno napravit a přišla k své sestře, ale kvůli velké urážce Noc jí už nechtěla ustoupit - vyšla na nebe sama. A zavládla věčná tma. 
“Skloňte se přede mnou!” řekla. Lidé se jí strašně báli a nic nemohli udělat - jen se pořád snažili něco uvidět v té černé tmě. Noc se poztrácela, a si všimla sestry, která ještě jednou jí zkusila podat pomocnou ruku. Všechno se stálo jako dříve. 

Lidé přijali Noc a navždy pochopili, že není světlo bez tmy a tma bez světla.