17. března 2021

Země souladu - Švýcarsko ctí tradice i přírodu, zároveň je na technologické špici

Zadání: 
Představte si, že jste šéfredaktorem a máte nějaké lépe vyjádřit obsah následujícího sdělení pro obálku časopisu National Geographic tak, aby přitáhla pozornost čtenářů...

Udržitelná země - zdravější život

Švýcarsko ctí tradice a zároveň je na technologické špici.

Sňatek, souběh, smír, souhra, soulad, dohoda 
Švýcarsko v souladu Země v souladu 
Kde technologie vychází z tradic 
Kde technologie respektuje tradice 
Technologie ctí tradice 
Špičková zelená technologie vychází ze švýcarských tradic
(Petr Pravda)Z hor / pastvin k inovacím. Hory a inovace. Od čokolády k solární elektrárně na vodě. 
(Hana Novotná)               

Digitální revoluce v tradičních kulisách
(Yakeen)EKOBUDOUCNOST (Jan Vaněk)Na kořenech tradic vyrůstá špičková zelená technologie. Revoluce zelených technologií vyrůstá z tradic
(Šimon Pravda)Báječné, úžasné, prosluněné, provoněné, úchvatné, nekonečné, živelné, nezapomenutelné, odvážné 
Země splněných snů 
V ZEMI KDE DNES ZNAMENÁ VČERA!!!
(Lucka Svibová)Svajciarsko: Budúcnosť tradície život inovácie krajina, kde všetko funguje inovatívne, no presto tradične inovácie tradičným spôsobom schopnosť napredovať
(Nina Potočárová)Odvážný sen Švýcarska: za pomoci vyspělé technologie a selského rozumu se vrátit zpět k tradicím a čistotě života svých předků. (Zdena Součková)Inovace v tradici, Inovace v souladu s tradicí
(Anna Vocelová)Švýcarsko - země pro čtvrté tisíciletí, - Generace čtvrtého tisíciletí, - Budoucnost je teď, Švýcarský technologický katapult
(Nataša Richterová)Lepší život Víra v budoucnost Budoucnost je tady Švýcarsko jako příklad moderní doby Ekobudoucnost Ekodoba Lepší doba za dveřmi Dnešní budoucnost Soulad Harmonie životu (Yassemin Mamyrova)Odvaha měnit svět
Odvážná země Gejzíry nápadů Vynálezy budoucnosti Raketový rozvoj Tradice v souladu s technologií Země splněných snů Co se můžeme naučit od Švýcarska Proměna horalů v inovátory Géniové u kořenů Země, kde to funguje Prosperita Země zítřka Chceme jinak a lépe Odvážná moudrost Selský rozum ve vědě Soulad Ekologický soulad Ještě neutrálnější Švýcarsko
(Mirek)  Jazykové odlišné, ale přesto jednotné.
Švýcarsko má nejen nejkrásnější horu Evropy, ale i další prvenství. Jazykově odlišné, ale v pokroku jednotné. 
(Bohuna Kopřivová)  Země zítřka, špička technologie
(Lenka Hájková)  Švýcarsko na špici - Zelené technologie budoucnosti, Švýcarsko v souladu, Země souladu,    
Země v souladu - špičková zelená technologie vychází ze švýcarských tradic
Špičková švýcarská technologie ctí tradice Švýcarsko - země souladu Špičkové technologie vycházejí z tradic, Ekoráj Evropy Švýcarská technologie na špici. Švýcarsko: špičkové technologie v tradičních kulisách Špičkové technologie vycházejí ze švýcarských tradic
(Dana)  Hora snů, Země zítřka, Hora Budoucnosti, Kořenový systém země
(Bára Macková)  Budoucnost dneška, budoucnost součastnosti, ekologický soulad, budoucnost podle švýcarstka, co se můžeme naučit od Švýcarska, Země budoucnosti
(Julie Schillingová)Země budoucnost Země budoucna Zítřek země
(Štěpánka Mrázková)  Vrchol Evropy, kupředu, 
Země budoucnosti
(Kristýna Koblasová)Budoucnost v tradičním kabátu, 
Země nekonečných zdrojů, 
Budoucnost v praxi
(Lucie Košinová) Ještě "neutrálnější" Švýcarsko
(Anežka Nováková)  Čistá země, Země budoucnosti, Země pokroku, Švýcarsko vždy na špici, Švýcarsko vždy v popředí
Švýcarsko má zelenou, Švýcarsko vede
Čistá země /Země budoucnosti / Země pokroku
Švýcarsko vždy v popředí / Švýcarsko na špici / Švýcarsko má zelenou / Švýcarsko vede
Tradice v pokroku
Z hor k farmaceutické špičce
Od pastvin k laseru a hodinkám
Bio je naší součástí od pradávna
Švýcarsko vždy v souladu s přírodou / se zemí / se Zemí
Tam, kde soulad není novinka
Soulad je naše tradice
Tradice (naší) budoucnosti
Od přírody k technologické špici
(Zuzka Kratochvílová)Švýcarsko prosperuje, budoucnost prosperuje
(Elliot Jačků)Vrchol budoucnosti Země budoucna Zítřek Země
(Štěpánka Mrázková)           Budoucnost v dnešku Dnešní budoucnost Vynálezy pro příští generaci Zapojíme všechny Budoucnost ovlivňují všichni lidé To není fata morgana Odvaha měnit svět Odvážná země Gejzíry nápadů Vynálezy budoucnosti Raketový rozvoj Tradice v souladu s technologií Země splněných snů Co se můžeme naučit od Švýcarska Proměna horalů v inovátory Géniové u kořenů Země, kde to funguje Prosperita Země zítřka Chceme jinak a lépe Odvážná moudrost Selský rozum ve vědě Soulad Ekologický soulad Ještě neutrálnější Švýcarsko
(Slova k použití)Švýcarsko je země souladu... a také země protikladů. Obyvatelé 26 švýcarských kantonů se dokážou domluvit, přestože se v celé konferderaci hovoří čtyřmi různými jazyky.

Prezident konfederace je volen Sjednoceným spolkovým parlamentem (obě komory se při těchto příležitostech sloučí) ze členů Spolkové rady na jeden rok. Švýcarský prezident stojí v čele Spolkové rady, která plní funkci federální vlády. Ústava definuje pozici prezidenta v celém systému jako „prvního mezi rovnými“. V praxi to znamená, že nemá pravomoc rozpustit parlament a už vůbec nemůže určovat směr vládní politiky. Prezidentský úřad slouží ke snadnější reprezentaci vrcholných orgánů Švýcarska v zahraničí, ale i uvnitř země.
 A i to přes fakt, že obyvatelé hovoří čtyřmi různými jazyky.

Švýcarsko je země téměř dvakrát menší než Česká republika, ale má jen o dva miliony lidí méně. 

. se dokážou domluvit, přestože . 
Švýcarsko je země protikladů. 
Švýcarsko je země, která nemá nerostné bohatství. Ale má hory a krásnou přírodu. A ta je je jejím bohatstvím.
Kde ženy až do 90. let neměly volební právo
Kde se losují salaše
Kde čest je čest a dané slovo platí
Švýcarsko je země, kde nikdo moc neví, kdo je prezident
Švýcarko je země, o které se nemluví -nemají skandály
Mluví čtyřmi jazyky a přece nemají národností nesnášenlivost
Země otevřená, která  po roce 1968 přijala obrovské množství českých emigrantů
Švýcarsko je země, kde se v neděli nepracuje, protože tak pravil Bůh.
je země, kde se lidé třeba tři sta let modlí, aby ustoupil ledovec. A pak jsou schopni svou modlitbu o 1°80 stupňů obrátit
Švýcarsko je země, kde lidé berou věci za své, protože o nich sami rozhodují. Rozhodují v referencdech o "každé maličkosti" a vlastně to nemusí být ani drahý administrativní proces, protože třeba v kantonu Appenzell se dodnes kvůli hlasování sejdou na náměstí a ta proklamativně vyjádří, co si o dané věci myslí.
8,606 milionu obyvatel, z toho přibližně 25 % cizinců. Vláda a parlament sídlí ve městě Bern, hlavní město Švýcarské konfederace však není oficiálně určeno
Švýcarsko je země, kde dané slovo platí.
Jednání o vstupu do EU občané v roce 1992 v referendu odmítli.

Švýcarsko je se svou rozlohou 41 000 km² malou zemí. Počet obyvatel země je 8 milionů a hustota obyvatelstva je 188/km², což je asi o 1/3 více než v Česku.

78 870[1] km² (115. na světě) z toho 2 % vodní plochy
10 700 000

Politickou, zákonodárnou – ale i výkonnou – moc na úrovni obcí, kantonů a konfederace představují občané, jimž jsou podřízeny i jejich parlamenty (spolkový, kantonální, městské), někde nazývané radou (kantonální, městská, obecní) – „občan je nejvyšším suverénem“. Suverénem na úrovni obcí/měst, kantonů a na úrovni spolkové je lid, tedy občané, jimž podléhají s konečnou platností všechna rozhodování, což je zakotveno ve spolkové ústavě a ústavách kantonů.


Dlouhodobý kurz pokročilí  11.3.2021

Dlouhodobý kurz pokročilí  25.3.2021


Studenti z Plzně 10.3.2021


Všichni, kteří se na vymýšlení podíleli...