28. března 2021

Příchod jara - napsala Yassemin Mamyrova

Už byl čas, aby vládlo Jaro, ale Zima nechtěla ustoupit.
Jaro dlouho tajně pokračovalo v práci, schovávalo se před větry a sněžením, vánicemi a sněhovými bouřkami. 
Pak jednoho dne potichu, nenápadně vykročilo, aby ho Zima neviděla a nevytvářela překážky. Například by vyslalo své sněhové vojsko, aby se s Jarem utkalo. 
Jednou, když vysvitlo slunce, už to jaro nevydrželo, rozběhlo se a začalo skákat přes kaluže.
"Proč ty, Jaro, honíš roztavený sníh?" zlobila se Zima. Ale Jaro už volalo: "Jestli chcete probudit přírodu, pospěšte si sněženky, vyložte pole zeleným sametem." Pak Jaro mrklo na slunce, aby zářilo jasněji. 
Zima se začala ztrácet.
Jaro mávalo rukou k nebi a nebesky modrá jiskřila barvami.
A tak přišlo Jaro.

Poučení: Ať chceme nebo nechceme, svět má svůj řád.