22. listopadu 2020

Had – napsala Zuzana Kratochvílová

Na arše Noemově musel vládnout řád a klid. Žádná anarchie, bezpráví či povyšování se nebylo možné, protože jinak by zvířátka nepřežila a vzájemně se snědla.
Hadovi se ale plavba po vodě a navíc na uzavřené lodi nelíbila. Nepochopil skutečné poslání Noemovo a rozhodl se ho uštknout a převzít vládu nad lodí. Ve chvíli, kdy se snažil zaútočit, všimla si toho okolní zvířátka. Pes zaštěkal a tím Noeho varoval, slon zadupal a jestřáb zakroužil nad palubou. Had se lekl, zalezl do skuliny v podlaze paluby, Noe ji utěsnil a had v ní musel přečkat až do konce plavby sám, o hladu a ve tmě. Od té doby žije většina hadů v dírách a šeru a pes je nejlepší přítel člověka.

Poučení: Kdo chce kam, pomozme mu tam.