25. července 2020

Pšenice a květiny - napsala Jitka Bláhová

Ilustrace: Petra Šestáková
Na kraji pole rostl vlčí mák a chrpa. Neustále se pošťuchovaly, kdo má nejhezčí květy a kdo nejdelší stonek. Chrpa se naparovala se svým krásným modrým květem a mák ji přesvědčoval, že jeho červený je mnohem hezčí. Opodál v poli rostla pšenice. Tyto hádky dobře znala, ale nikdy si nedovolila se do nich zapojit. Měla přece jen obyčejnou barvu, jako všechny její sestry v poli a barevné květy neměla vůbec. Postupně ztrácela i svou zelenou barvu až docela zhnědla. Toho dne přišel na pole člověk. Vlčí mák s chrpou natahovali své stonky, jen aby se člověku zalíbili. Ten si však květin na mezi vůbec nevšímal.
Zamířil k pšenici a utrhl pár zlatých klasů. A pak s traktorem jezdil po poli tak dlouho, dokud nebylo docela sklizeno. To jen vlčí mák s chrpou tam dál opuštěně stáli a zoufali si.

Poučení: Vzhled není zrcadlem opravdové hodnoty.Ilustrace: Oldřích Holinka, Fakulta designu a umění v Plzni