25. července 2020

Dvě růže - napsala Bohuslava Kopřivová

Na záhonu rozkvetly dvě růže. Jedna krásnější než druhá. Když rozkvetly, začaly se k nim slétat včely z širokého okolí a žadonily o nektar.
"Prosím," řekla jedna, "jen si vezměte, kolik potřebujete."
Ta ta druhá však sevřela okvětní lístky a nikomu nedovolila, aby se u ní napil.
A tak to šlo každý den. Nikdo se té druhé krásky nemohl ani dotknout.
Po nějaké době obě uvadly a nakonec uschly úplně.


Poučení: ať dáš či nedáš, stejně zvadneš.