14. června 2020

Mniši a nový způsob meditace - napsala Michaela Sirovátková

Šplháme k budhistickému chrámu a těšíme se na mnichy. S nadšením si prohlížíme zdobený chrám a neúspěšně pátráme ve všech jeho zákoutích. A hle - v jedné z přilehlých zahrad konečně zahlédneme oranžové roucho. Hned několik! Mniši sedí zády, asi společně meditují…
S pokorou se pomaličku blížíme a odhalujeme, že meditace může mít různé formy! Třeba skupinové hraní na moderních telefonech.

Poučení: V oblíbených turistických destinacích neočekávej autentické zážitky.