3. dubna 2020

BUĎ NEGATIVNÍ - napsala Bohuna Kopřivová

Že se člověk vyvíjí, různé technologie se vyvíjejí a vlastně skoro vše je poznamenáno vývojem. Dnešní telefony jsou tak chytré, že většina uživatelů ani neví, jak je využívat, o počítačích ani nemluvě.
Dokonce i pozdravy se vyvíjejí.
Pozdrav (od slova zdravit, tj. přát zdraví) byl a je projevem úcty, přátelství a dobrých úmyslů, které vyjadřujeme slovy. Samozřejmě jsou i nonverbální pozdravy, jako úklony, stisky rukou a další, ale já chci napsat něco o pozdravech verbálních.

Různá společenství i zájmové skupiny mají poměrně odlišné pozdravy. Například vodácký je Ahoj, sokolský Nazdar, havířský Zdař Bůh, lyžařský Skol atd., ale nejvíc je snad křesťanských pozdravů: Pán Bůh s Vámi, Pozdrav Pán Bůh, Pochválen buď Pan Ježíš Kristus a ten co si ještě pamatuji, který nejvíce užívala moje babička při loučení: S Pánem Bohem.
Je jich ale mnohem víc a málem jsem zapomněla na soudružský pozdrav Čest práci. Snad měl taky vyjadřovat to, co je podstavou pozdravu, nevím...
Moje maminka často říkávala: „Buď zdráv, nebo zdráva.“ A je to pozdrav, který se stále používá. V dnešní době je tento pozdrav zvláště důležitý, protože všude slyšíte i na obrazovkách vidíte počty nakažených, mrtvých a díky Bohu i uzdravených.
Ale aby tyto informace člověk mohl ve zdraví přežít, má být i v této nelehké době pozitivní. Ano s úsměvem jde všechno líp. A proto si i já myslím, že je nyní ten pravý čas, aby se i pozdrav vyvinul dál.
Co víc někomu přát, než aby byl zdravý, tudíž při testech negativní. Navrhuji nahradit zaběhnuté BUĎ ZDRÁV pozdravem BUĎ NEGATIVNÍ.
Zní to dost hrozně, ale co víc si přát? Je to vlastně stejné.
Tak buďme pozitivní i negativní zároveň.