11. února 2020

Řepová repová - napsal Libor Frank

Mladí takhle ži-jou
Všechno chtějí bi-o
Když to neu-my-jou
Okamžitě bli-jou

Rukama i no-ha-ma
Valí do nich re-kla-ma
Zvukama i svě-tla-ma
Neví co by rou-pa-ma

Jsou tak trochu lí-ný
Černý nebo bí-lý
Jak to není z hlí-ny
Mají z toho splí-ny


Už jsou prostě ta-ko-vý
Maso ani li-bo-vý
Vývar jenom ry-bo-vý
A když čaj tak hou-bo-vý

Generace svě-to-vá
Nevíš jak se za-cho-vá
Ráno šťáva ře-po-vá
Večer hudba re-po-vá

Žádný stopy u-hlí-ku
Místo rumu pa-pri-ku
Všude jenom in-ter-net
Všechno chtějí teď a hned

Když jim vypnou wi-fi-nu
Mají dlouhou ho-di-nu
Sex už ani pro ra-dost
Jakou to má bu-dou-cnost?