11. února 2020

Číslo 5 žije - napsala Jana Bednářová

Jan / Johan / Giovanni Santini se pilně učil. Vyzbrojen uměním malířským, vědomostmi matematiky, geometrie a numerologie se začal prosazovat a i přes svá fyzická omezení, budovat, na přelomu 17. a 18. století, hvězdnou kariéru. Pracovní povinnosti naplňovaly jeho potřebu hmotných statků i potřebu krásna a seberealizace. Nestačilo mu to. Jan si chtěl hrát a ukázat životu, že umí hrát i s blbě rozdanými kartami.


Byl Čechem italského původu Janem Blažejem Santini-Aichelem. Ale dle jména také Italem Giovanni Santinim a Němcem Johanem Blasiusem Santinim-Aichelem. Tři jména předznamenávala i tři svátosti jeho povahy: hravý Ital, přesný Němec a řemeslně zručný Čech.
Hra s čísly v jeho hlavě začíná. Spočítal si číslo svého narození a jako jasnovidec i číslo, datum, své smrti. Sečetl je a objevilo se číslo 5. A tak ze smutné, ale hravé chlapecké duše vznikly záhady, fámy a taje kolem poutního místa Zelená hora.
Číslo 5 žije v celé stavbě na Zelené Hoře, v každém kousku podlahy, ve zdech, oknech a detailech stavby. Tam všude žije hoch Jan Johann Giovanni Santini.
Život si hrál s Janem a Jan si hrál se životem. Jeho číslo pět i s životy mnoha dalších.
Číslo 5 žije.