16. listopadu 2019

Večer plný Múz - napsala Jana Bednářová

Povídky a příběhy rozezněly sál místního kina. 

V kině městečka Krucemburk se v sobotu 16. listopadu v předvečer 30. výročí Sametové revoluce sešli žáci spisovatelky a novinářky Dany Emingerové.
V útulném biografu si prostřednictvím svých literárních děl deset autorů z celé republiky připomenulo nejen období před 30 lety. Budoucí literáti vzdali, každý po svém, vesele i vážně, hold i místu svého pobytu ve Štířím dole, jeho okolí, historii Krucemburku i zdejším lidem.

Večer byl věnován třem tématům: barvy života za šedé totality, vztahy žen a mužů a Krucemburk. Jednotlivé bloky byly propojeny písněmi znějícími v období Sametové revoluce a rozhovorem dvou spisovatelek Věry Staňkové a Dany Emingerové.
Kino Krucemburk
Dana vzpomínala na své působení v oblíbeném časopisu Mladý svět.
I když u místních zvítězil nad literárním programem televizní pořad Stardance, ti, kteří přišli, nelitovali. A kolik jich bylo? Jeden návštěvník na jednoho účinkujícího... ostatně docela charakteristická připomínka i doby, kdy ve městech to vřelo Sametovou revolucí, zatímco na odlehlých místech republiky plul čas svým obvyklým tempem...