23. dubna 2018

Jak chtěli Švédové ukrást Stamichmanův poklad - napsal Michal Gololobov

Ilustrace Václava Roháče k pověstem Gustava Mikusche
Za třicetileté války se krajem pod Kralickým Sněžníkem valila dobyvačná švédská armáda pod velením generála Torstersona. Jeho žoldáci pálili vesnice. Kradli všechno, co nebylo schované. Vraždili každého, kdo před nimi neuprchl. A také slídili po podzemním bohatství hor. Zvlášť drahé kamení je lákalo.
Švédové mašírovali horními údolími Moravy do Hanušovic a odtud přes Brannou a Staré Město do Slezska. A právě tady se jedna rota žoldáků dozvěděla o Stamichmanově pokladu pod vrcholem Srázné.
Vojáci se pod Králickým Sněžníkem odpojili se od hlavní armády a vydali se do lesů ke staré štole, v níž měl být podle legendy poklad ukrytý.
Horský duch Stamichman ten den tvrdě spal. Pozdě do noci totiž pomáhal v jedné vesnici odklízet spadlé stromy, které tam zavalily sedlákům chalupy. A když Stamichman tvrdě usne, nic ho neprobudí. Ani jeho pomocníčci, malí horští skřítkové a poctiví havíři, kteří Stamichmanovi pomáhají spravovat jeho podzemní bohatství.
„Stamichmane, vstávej!“ křičeli mu permoníci zoufale do ucha, když viděli, jak se ke štole blíží švédské hordy. Jenže vše bylo marné. Strážce hor spal tak tvrdě, že by na něm mohli štípat dříví a skály lámat.
A tak skřítky napadlo, že nastraží na Švédy ve sluji past. Věděli, jakou moc má Stamichmanova hromová hůl a hlavně kámen na jejím konci. Kouzelný krystal poklad ochrání.
Sundali tedy mocný kámen ze Stamichmanovy hromové hole a chtěli ho přidat k pokladu do truhlice. Až ji zloději popadnou, všichni zkamení. Kouzelný krystal totiž chrání vše, čeho se dotýká. Bohužel pokladnice je dobře zajištěná zámkem, k jehož otevření je potřeba znát Stamichmanův kód. Pomůžeš skřítkům vyluštit čísla ke Stamichmanově truhle, aby ji nemohli hamižní švédští vojáci odnést? I ty můžeš zachránit poklad horského ducha.