1. května 2018

Celá ty - napsal Juraj Šefcík

Kdybych tě viděl celou rozebranou,
na podlaze by ležely tvé dlouhé vlasy,
kousek dál by se válel pár bělostných zubů,
pak tvé upřímné oči,
až v rohu pokoje nos
a jedno ucho
a v další místnosti tvá prsa, nohy
a vše ostatní různě pomíchané.
Tak kdybych tě viděl takhle rozebranou,
nikdy bych nevěřil, že jsi tak krásná.
(6. B)