5. dubna 2018

Bažant a horolezci - napsal Ondřej Malina


Ondřej Malina, https://malinaondra.tumblr.com/
Bažant smutně poskakuje v obilí. Široko daleko jen šustí klasy. „Kéž bych uměl létat jako káně, to bych viděl kus světa.“ Kráčí brázdou, a jak přemýšlí, ani si nevšimne, že přišel na kraj lesa. 
Nejdřív jde mechem, ten střídá písek a borovice.
Cestu mu najednou přehradí vysoká skála. Na ní šplhají nějací lidé a pak se spokojeně rozhlíží do kraje.
„Už to mám,“ jásá bažant. „Vylezu na skálu a svět budu mít jako na dlani.“

Ale bažanti nikdy nebyli dobří horolezci, pískovec pod pařátky klouže a opeřenec hodněkrát žuchne na zem.
Když padá naposledy, všimne si, že lidé si vytahují na skálu košík s jídlem. Dá si dvě a dvě dohromady, hupsne do něj a čeká, kam ho doveze. Nahoře vyskočí a majestátně se rozhlédne po kraji.


Poučení: Přizpůsob se a svého cíle dosáhneš.

Stránky autora: https://malinaondra.tumblr.com/