8. června 2016

O soutěživé mouše - napsal Vladimír Ježek

Před tím, než malá moucha poprvé sama vyletí do světa, jí maminka vypravuje o o tom, co ji tam může potkat.
“Uvidíš například čmeláka. Je to náš vzdálený příbuzný. Poznáš ho podle toho, že je hrozně velký, žlutý  a tlustý. Opyluje jetel, hlasitě bzučí a létá pomalu. Bát se ho nemusíš.”
Malá moucha vyletí a na louce potká velkého žlutého tlustého tvora, který vydává hlasité zvuky. Opatrně k němu přiletí a ptá se:
“Ahoj, já jsem moucha. A ty jsi asi čmelák, viď?”

“Ano, já jsem čmelák,” odpoví tvor.
Moucha si vzpomene, že čmelák je podle maminky pomalý. A protože je soutěživá, navrhne závod, kdo dříve doletí na konec louky. Je přesvědčená, že má vítězství v kapse.
Čmelák souhlasí.
Jakmile je závod odstartován, silný proud vzduchu od čmelákových vrtulí odfoukne mouchu zpět, až se rozplácne o strom. Čmelák se ani neodlepí od země, v klidu dojede na konec louky a říká si:
“Tak hloupá moucha, která nerozezná práškovací letadlo od hmyzu, si nezaslouží žít...”

Poučení jedna: Není čmelák jako čmelák.
Poučení dvě: Nepřijímej nekriticky doporučení, byť jsou od maminky.

Žádné komentáře:

Okomentovat