4. dubna 2016

A tak končí revoluce - napsala Tereza Koutníková

V jednom lese žil velký šedý vlk, který vládl všem zvířatům. Byl velice krutý a tak se jedné noci zvířata tajně sešla a dohodla se, že zítra za vlkem půjdou a společně ho svrhnou. Zároveň ustanovila zajíce co by mluvčího, protože on s nápadem přišel.
Dalšího dne se tedy sešla před vlčí norou. Zajíc v čele všech zvířat přišel před noru a vyzval vlka, aby vyšel. Pak mu přednesl ultimátum, na němž se předchozí večer s ostatními shodli: buď změní způsob, jakým lesu vládne, nebo ho svrhnou.

Vlk zajíce sežral, protože zatímco mluvil, všechna zvířata ze strachu z vlka utekla.

Ponaučení: „Když jde do tuhého, každý se vypaří.“