13. června 2024

Školy - napsala Renata Urbanová

Základní školu jsem absolvovala vesnickou. V první třídě, kdy se psal rok 1973, jsme měli laskavou paní učitelku, která nás měla opravdu ráda a uměla to s námi. Byla u nás za trest v rámci normalizačních procesů (dodnes nevím, jestli její vinou byla její víra v boha nebo nějaký jiný protispolečenský zločin) stejně jako pan učitel ve druhé třídě. 
Ten byl velkým obdivovatelem mojí mámy. Když odpoledne čekával na autobus, pozoroval ji kuchyňským oknem s krátkými záclonami. Dodnes si pamatuju jejich květinový vzorek.
Tančila kolem naší umakartové linky. Máma tehdy musela být moc krásná. Kolik jí vlastně bylo? Zhruba 26? 
Pan učitel údajně pobýval v koncentračním táboře za druhé světové války a tímto pobytem byl poznamenán. Někdy se choval trochu divně, měl tiky a často plazil v koutku úst lehce jazyk. ... Před každou hodinou vytáhl z futrálu své housličky, vyvolal pár oblíbenců, kteří uměly zpívat, vyskládal je před tabuli, aby je dobře slyšel a začali zpívat české lidové písničky. My ostatní jsme také tiše pobrukovali.
V zimě, když přišel od autobusu celý promrzlý, přiložil řádně do vysokých kamen na tuhá paliva a začal se zahřívat - přinesl si lavor s horkou vodou, dal si ho pod stůl a první hodinu si v něm ohříval
nohy. Dnes si myslím, že ten lavor s horkou vodou, byl jeho sen v koncentračním táboře a že jim tam musela být pořád zima.
Některé děti se mu smály, ale můj pohled byl spíš shovívavý.
Jednou přijel do školy inspektor a v ředitelně za zavřenými dveřmi se některých dětí vyptával na pana učitele a paní ředitelku. Nechtěla jsem říct nic negativního, ale o lavoru už stejně věděl.

Jednou o letních prázdninách pozorujeme s mámou život na pláži na Pastvinské přehradě. Vidím to jako dnes. Máma je opřena o lokty a ve svých bílých plavkách vypadá jako gazela. Z ničeho nic povídá:
"Chceš chodit do hudebky?" 
Nečeká na odpověď a odchází k přijímací komisi absolvovat talentové zkoušky. 
Prošla jsem. 
Vrací se s úsměvem vítěze.
Chtěla jsem hrát na klavír, ale neměli jsme ho kam postavit. Akordeon je skladnější. Tak mi dědeček koupil krásný modrý nástroj, na který mne v prvním ročníku učil hrát pan učitel, jehož specializací byl klavír. 
Pravda, trochu mi chyběla přípravka, tu jsem přeskočila. 
Druhý ročník byl náročný. Z psychiatrické léčebny se vrátil specialista na akordeon a šli jsme si vzájemně na nervy. Hodně. Nebavilo mne to ani trochu a navíc jsem nemohla lítat po venku. 
Do třeťáku jsem nenastoupila. Někdy je i prohra vítězství.