5. září 2023

Podivné zvyky z pohledu Evropanky - napsala Bohuna Kopřivová

Po celém světě se praktikují pro nás nepochopitelné zvyky. 

K těm asi nejdrsnějším patří ženská obřízka, převážně u Masajů v Keni, kde je velmi rozšířená. Jedině tak se stane dospělou a věří se, že obřízka snižuje sexuální touhy a funguje jako prevence před nemanželským sexem.

Další pro nás nepochopitelné je například v Mauretánii, kde se od 5 let vykrmují dívky, aby byly tlusté a dobře se vdaly. Jsou tam i vykrmovačky, které dívky nutí jíst pod násilím, a třeba před spaním musí vypít každá několik litrů velbloudího mléka.

To, co jsem na vlastní oči viděla, jsou usekané prsty u žen kmene Dani v Papui Nové Guinei. 
Když zemře ženě muž nebo nějaký jiný příbuzný mužského rodu, amputují ji při plném vědomí kamenným nástrojem jeden článek prstu na ruce. 
Někdy má žena zmrzačeny všechny prsty, kromě palce, který je úchopový a nemohla by nic dělat. 
Dnes je již vládou tento rituál zakázaný a praktikují ho jen starší ženy a mladé dívky, pokud chtějí. Je to zrůdné a při pohledu na jejich pahýly mi běhal mráz po zádech, přestože bylo 40°C.
Kmen Mursi v Etiopii se vyznačuje nejen svou bojovností, ale i tím, že ženy nosí v dolním rtu navlečenou hliněnou destičku, labretu. Aby mohly tuto parádu nosit, musí se jim vyrazit spodní 4 zuby. Ret se rozřízne a po částečném zhojení se nasadí destička. Nenosí to stále, ale čím větší destička, tím je žena krásnější. Je to hrozné, ale ještě horší je, když si tu destičku vyndají. To jim ten ret visí dolu jako držka, brr. Labreta je i dost těžká, ale člověk si asi zvykne na cokoliv. Ještě že členka kmene Mursi.

Něco pro nás ženy příjemnějšího je, že si kambodžské dívky z kmene Kruengů mohou vybrat samy muže. Za tím účelem se jim dokonce staví tzv. chýše lásky, tam se dívky od 13 let mohou nastěhovat a získávat sexuální zkušenosti a na jejich základě si vybrat partnera.